Počet "single" domácností v České republice rychle stoupá. V hlavním městě již dosáhl dokonce 40 procent. Podíl jednočlenných domácností se přitom v jednotlivých krajích liší. Ve většině krajů se pohybuje v intervalu 22 až 27 procent. Vyplývá to z analýzy, kterou v pondělí zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Mezi roky 2002 a 2009 vzrostl počet "single" domácností o 275.800 na 1,180.600. Více než každá čtvrtá domácnost v republice tak má pouze jednoho člena.

Prudký nárůst jednočlenných domácností v průběhu posledních sedmi let byl způsoben především přírůstkem samostatně hospodařících lidí v předdůchodovém a hlavně v důchodovém věku. Množství jednočlenných domácností lidí starších 55 let se zvýšilo o 139.300 na 761.700, což představovalo více než polovinu celkového růstu počtu tohoto typu domácností.

Nejpočetnější věková skupina v populaci, tedy lidé mezi 30 až 34 lety, zaznamenala více než dvojnásobný nárůst "single" domácností, z 31.500 na 77.600. U lidí mezi 35 až 39 lety se zvýšil z 30.900 na 50.700 a u pětadvacetiletých až devětadvacetiletých to bylo ze 46.900 na 68.900.

Každý pátý Pražan starší 15 let bydlí sám

Podíl jednočlenných domácností se přitom v jednotlivých krajích liší. Ve většině krajů se pohybuje v intervalu 22 až 27 procent, v Karlovarském a Jihočeském kraji to bylo v minulém roce na úrovni 28 procent. Bezkonkurenčně nejvyšší je ovšem v hlavním městě, kde se v roce 2009 přiblížil ke 40 procentům všech hospodařících domácností v Praze. Každý pátý Pražan starší 15 let hospodaří a v drtivé většině i bydlí sám.

Významné změny se projevily v ekonomickém postavení členů těchto "single" domácností. Přestože v nich žijí převážně nepracující lidé, zvýšil se v nich ve sledovaném období zejména počet jednotlivců, kteří mají zaměstnání. Jejich počet vzrostl od roku 2002 1,6krát, tedy podstatně více než například počet domácností ekonomicky neaktivních důchodců.

Za sedm let se počet jednotlivců se zaměstnáním zvýšil o více než 169.000, což je o téměř 69.000 více než přírůstek počtu jednočlenných domácností s ekonomicky neaktivními členy.

Kraj                         Počet jednočlenných domácností    Podíl na celkovém počtu domácností (v %)
 

 Praha   226.100                                       38,5
 Středočeský   126.600  25,0
 Jihočeský     76.300  28,4
 Plzeňský     53.700  23,0
 Karlovarský     37.000  28,1 
 Ústecký     94.900  26,5 
 Liberecký     45.900  25,7 
 Královéhradecký     59.100  26,2 
 Pardubický     48.900  23,7 
 Vysočina     48.800  24,3 
 Jihomoravský   100.000  22,2 
 Olomoucký     64.500  24,7 
 Zlínský     54.700  23,7
 Moravskoslezský     144.00  27,3
 Celkem ČR1,180.600  27,0

Zdroj: ČSÚ