Lidé si na regulační poplatky už natolik zvykli, že je neodradí od návštěvy lékaře a možná ani od možného zneužívání zdravotní péče.

Počty ošetření na pohotovosti pro dospělé (LSPP) klesly v roce 2008 o 41 procent, pro děti a dorost o 25 procent a zubní o téměř 37 procent. Loni již ve srovnání s rokem předchozím stouply počty ošetření na pohotovosti pro dospělé i děti a dorost shodně po deseti procentech a na zubní pohotovosti o 23 procent.

Celkový počet ošetření na pohotovostech stoupl loni téměř o 12 procent, oproti roku 2006 je to ale stále o 33 procent méně, takže regulační poplatky zbrzdily v případě pohotovostí návrat k původním vysokým číslům.

Počty předepsaných receptů se pohybovaly v letech 2006 a 2007 kolem 90 milionu kusů za rok. V roce 2008 klesly na necelých 69 milionů, zhruba tři čtvrtiny počtu roku předchozího. Za rok 2009 stouply opět na téměř 73 milionů, to je o šest procent více než v roce předešlém.

Z celkového počtu receptů hradily v roce 2008 zdravotní pojišťovny 59 milionů receptů, loni 63 milionů. I přes tento nárůst je to o 18 procent méně než v letech 2006 a 2009. Průměrná úhrada ze zdravotního pojištění na jeden recept loni dosáhla 558 korun, to je o téměř 34 procent více než v roce 2006. Statistici to přičítají přílivu dražších přípravků na trh.

Počty ambulantních ošetření v roce 2008 klesly o 17 procent oproti roku předchozímu, zatímco v dřívějších letech se snižovaly pouze o dvě až tři procenta ročně. V roce 2009 stouply o 9,2 procenta na celkový počet 116,8 milionu. Počty ošetření v zubních ambulancích klesají dlouhodobě a větší výkyv nenastal ani po zavedení regulačních poplatků.

V nemocnicích klesly počty ošetřovacích dnů v roce 2008 oproti roku předchozímu o 4,2 procenta, loni ve srovnání s rokem předchozím stouply o 0,1 procenta. Pacienti totiž nemohou příliš ovlivnit to, zda se budou léčit v nemocnici, mají částečný vliv jen na délku pobytu na lůžku.

Podle odhadu ministerstva zdravotnictví byly v roce 2008 vybrány poplatky v celkové výši přesahující pět miliard korun, za rok 2009 nejsou odhady k dispozici.


Ministerstvo plánuje zvýšení poplatků za den v nemocnici přinejmenším na sto korun a zvýšení poplatku u ambulantního specialisty na 200 korun, když pacient přijde s neakutním problémem bez doporučení svého praktického lékaře.


Počty ošetřovacích dnů, ošetření a receptů, náklady na léčiva

 2006 2007 2008 2009 2008/100 procent 2006/100 procent
počet ošetřovacích dnů v nemocnicích 17,140.868 16,822.290 16,078.941 16,096.784 100,1 93,9
počet ošetření LSPP dospělí 870.500 786.217 463.092 509.799 110,1 58,6
počet ošetření LSPP děti a dorost 404.854 389.482 291.950 321.655 110,2 79,4
ošetření zubní pohotovost 192.697 187.598 118.728 146.124 123,1 75,8
počet ambulantních ošetření 131,731.976 128,832.755 106,968.058 116,773.047 109,2 88,6
počty receptů 89,403.466 90,001.816 68,841.223 72.946.273 106 81,6
placených pojišťovnou 81,466.644 81,104.878 59,423.284 63,060.055 106,1 77,4
úhrady pojišťoven 33,942.000 33,568.000 32,748.000 36,666.000 112 108
doplatky pacientů na recept 6,452.000 7,835.000 8,382.000 8,435.000 100,6 130,7
průměrný doplatek pacienta na jeden recept 72 87 122 116 95,3 160,7
náklady na distribuovaná léčiva v milionech 58.970 67.160 72.750 79.750 109,6 135,2

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky

Související