"Spřátelené armády", které před 42 lety vtrhly do Československa, utrpěly překvapivě velké množství ztrát. Podle nejnovějších údajů z publikace historika Daniela Povolného zahynulo do konce roku 1968 116 vojáků okupačních vojsk států Varšavské smlouvy.  

Až dosud se o obětech na straně sovětské, polské, maďarské či bulharské armády příliš nemluvilo. Historici věnovali pozornost spíše usmrceným Čechoslovákům, kterých byl zhruba stejný počet.

„Většinu z úmrtí u okupačních jednotek představují dopravní nehody nebo špatné zacházení se zbraní. Je prokázán pouze jediný případ, kdy nějakého vojáka přímo usmrtil někdo z domácích,“ říká Daniel Povolný, který působí ve Vojenském historickém ústavu.

Svá zjištění nedávno publikoval ve druhém, neprodejném vydání knihy „Vojenské řešení Pražského jara 1968“.

U mrtvých z řad Čechoslováků historici uvádějí počet mezi 108 až 127 obětmi v období do konce roku 1968. „U několika případů chybí dostatečné zdroje, mimo jiné kvůli nepřístupnosti sovětských archivů,“ vysvětluje kolísání čísel Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Historici nyní plánují zdokumentovat veškeré domácí oběti okupačních vojsk až do jejich odsunu po listopadu 1989. „Odhadujeme, že se dostaneme k číslu dvě stě,“ říká Bárta.

Související