Téměř pět měsíců uplynulo od slavnostní intronizace, kdy Miloslav Vlk předal vedení arcibiskupství pražského svému nástupci Dominiku Dukovi. Ještě před svým "odchodem" Vlk uvedl, že své dvacetileté působení ve funkci nepovažuje za úspěšné.

Podle kardinála se především kvůli neochotě politiků nepodařilo prosadit čtyři základní body: majetková vyrovnání státu a církví, nový zákon o církvích, dořešit spor o katedrálu sv. Víta na Pražském hradě a ratifikovat smlouvu s Vatikánem.

Nový primas český záhy po svém jmenování vyřešil alespoň jeden letitý problém - ukončil soudní při o správu katedrály sv. Víta a dohodl se na společném užívání stavby katolickou církví a státem.

Arcibiskup pražský ale zároveň musí řešit nový úkol. Škrty a úsporná opatření, která prosazuje vládní kabinet, dopadnou také na církve a duchovní. Podle legislativního návrhu ministerstva práce a sociálních věcí by tarifní plat měl klesnout v průměru o 1540 korun měsíčně, duchovní by od ledna dostávali od státu přibližně 15 tisíc korun.

Středopravicová vláda si do svého programového prohlášení také vetkla, že chce "co nejdříve uzavřít otázku vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi tak, aby mohly být napraveny některé křivdy, a církve a náboženské společnosti mohly tak plnit své funkce nezávisle na státu."

Duka se již nechal slyšet, že církev v době krize nebude usilovat o realizaci majetkoprávního vyrovnání. Podle původní dohody z roku 2007 se měla církvím navrátit asi třetina majetku zabaveného komunisty, zbytek měla nahradit částka 83 miliard korun vyplácená po dobu 60 let, i s úroky mělo jít o 270 miliard korun.

Podle kardinála Vlka by odluka státu a církví měla přinést i prostor pro novou spolupráci. "I někteří politici začali chápat, že duchovní rozměr ... je pro veřejný život a život společnosti potřebný. Začala se tak rozvíjet nová idea odluky: totiž představa dvou zcela nezávislých institucí, které se ale navzájem potřebují, navzájem spolupracují," uvedl kardinál.

Česko zároveň dosud nemá uzavřenou a ratifikovanou smlouvu s Vatikánem. Ještě za bývalého ministra zahraničí Jana Kohouta vznikla v červnu expertní skupina, která by měla text zrevidovat. Miloslav Vlk její první setkání označil za "velice vítané a nadějné".


Jak hodnotí zpětně své téměř dvacetileté působení na pozici primase českého? Jaké by mělo být postavení církve v české společnosti? Co dělá po odchodu z Pražského arcibiskupství? Ptali jste se kardinála Miloslava Vlka.

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jaké by podle vás mělo být postavení a role katolické církve v čské společnosti na začátku 21. století? Díky, M. Prokop
kardinál Miloslav Vlk
Role katolické církve ve společnosti má být službou. To neznamená „služka“. Církev by měla ve společnosti žít to, co je jejím vlastním posláním: totiž přinášet „kulturu“ evangelia, civilizaci lásky. To by měla dělat především svědectvím života věřících, poněvadž naše sekularizovaná společnost kázání příliš nepřijímá, ale chce se dotknout, vidět – to znamená svědectví o evangeliu. Tato role je nesmírně závažná, protože společnosti chybí v mnoha směrech duchovní hodnoty, které jsou důležitým základem života společnosti a mezilidských vztahů.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, pane kardinále! Zajímal by mne Váš názor na současnou pozici církve u laické veřejnosti a zároveň jaké způsoby preferujete pro rozprostření duchovního působení církve v následujících letech v této společnosti bez ohledu na dopad do počtu aktivně věřících. Děkuji
kardinál Miloslav Vlk
Církev žije v sekularizované společnosti, která dává akcent převážně na materiální věci. Panuje spíše „horizontální“ kultura, člověk sám sebe pokládá za pána svého života, za rozhodující činitel ve společnosti, opírá se pouze o svou vlastní vůli a názory a neptá se po zákonech, které i společnosti jsou dány, myslím Bohem – Stvořitelem. A proto řada věcí ve společnosti a v mezilidských vztazích nefunguje. Církev má za úkol tyto základní duchovní zákony do společnosti vnášet.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jak se Vám daří? Co celibát? Neměla by katolická církev uvažovat o jeho zrušení, neboť stále ztrácí body sexuálními skandály svých představitelů? Lidé pak v křesťanském prostředí raději hledají různé cizokrajné alternativy i když křesťanství jim může nabídnout nejméně stejné duchovní hodnoty. Děkuji a přeji mnoho zdraví a motivace k další práci. J. Kozák
kardinál Miloslav Vlk
Co se týče celibátu je o něm v církvi v současné době vedena diskuse o tom, jak celibát chápat a jak ho předkládat. Já se domnívám, že prohloubení této diskuse povede v církvi k zachování celibátu. Celibát je třeba předkládat jako hlubokou realizaci touhy po lásce, a nikoliv jako cosi negativního, jen zřeknutí se života manželského a rodinného. Touhu po lásce, kterou každý člověk má v srdci, nelze udupat, ale nanejvýš rozvinout. Lásku u kněze je nutné rozvinout na rovině vztahu ke každému člověku, na rovině oběti pro něj, na rovině lásky k farní rodině. Kněz na duchovní rovině pomáhá lidem se rozvíjet a tady může dobře cítit své otcovství, to znamená, že dává na této rovině život těm druhým. V dnešní době církev má být znamením schopnosti oběti pro druhého. O tomhle je možné právě v celibátu dobře svědčit.
Čtenářský dotaz
Vážený pane kardinále, s kterou z vlád, potažmo s ministerským předsedou, se Vám za 20 let činnosti spolupracovalo nejlépe resp. nejhůře? Kdo z čelních politiků Vám byl lidsky nejbližší? Děkuji. Miroslav Richter
kardinál Miloslav Vlk
Nejlépe se mi spolupracovalo hned s první porevoluční vládou pana Pitharta. S ním jsme si také i osobně velmi rozumněli. S pozdějšími vládami a premiéry už to bylo horší, protože tendence těchto vlád a premiérů byla nedopustit, aby se církev podle jejich mínění stávala politicky a ekonomicky silnou. Nebyla politická vůle vztah mezi církví a státem, ke škodě i samotné společnosti, řešit. A to zůstává vlastně doposud.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, nemohu se vyrovnat se dvěma výroky: P. Vaďura: "Z mnoha hostů, které jsem kdy měl, je Štampach jedním z mála, kteří jasně vyznávají Krista jako svého osobního Spasitele." I.O.Štampach: "pokud nějací marxisté-leninisté odhalili zločinný charakter Vaší náboženské organizace, mluví to v jejich prospěch."
kardinál Miloslav Vlk
Jistě, každý může mít svůj názor. Záleží jen na tom, jak ten názor je podložený a jak odpovídá skutečné objektivní pravdě.
Čtenářský dotaz
Vazeny pane kardinale, dekuji Vam svym jmenem a jmenem cele rodiny za vse, co jste po katolickou cirkev a verici vykonal a preji Vam ze srdce mnoho klidu a radostnych dnu.
kardinál Miloslav Vlk
Děkuji…
Čtenářský dotaz
proč berete peníze od státu a okrádáte ostatní občany. Vaši věřící vás neuživí? Tak to raději zabalte ne? Ostatně jste podvodníci pokud je jen jeden bůh nemůže být více církvív šichni ostatní by za to byli potrestáni!
kardinál Miloslav Vlk
Na takovéto emotivní hrubosti ve stylu minulého režimu neodpovídáme, protože chceme vést kulturní dialog.
Čtenářský dotaz
Vážený pane kardinále, především chci říct, že není pravda, že by se Vám nic nepodařilo. Řekl bych, že novináři zase jednou vytrhli větu z kontextu Vašeho rozhovoru. Něco vyšlo, něco ne, ale to už tak bývá. Nemyslím si, že by k "úspěchu" vedlo paroubkovské vyjadřování k kdečemu, to nemá s otevřeností církve mnoho společného. Zajímalo by mě, jaká máte jako zkušený muž celkový dojem z této doby, Neodchází nějak moc věcí, které tu dřív "samozřejmě" byly? Jak vidíte otřepané srovnávání s končící starořímskou říší? Neodsekalo se už nevratně mnoho antických a křesťanských kořenů naší civilizace? Má vlastně jít o její zachování? Věříte, že křesťanství opět vstoupí do přicházejících kultur? Díky za odpověď.
kardinál Miloslav Vlk
Toto je velmi komplexní otázka, na kterou jsem vlastně několikrát odpověděl na svých webových stránkách www.kardinal.cz Jistě, něco se podařilo, něco také ne. Úloha církve na poli duchovním byla velice obtížná, nebyli jsme jako církev docela připraveni na tak široký prostor svobody. Vnášet duchovní hodnoty do sekularizované společnosti není jednoduché. Je to otázka života z evangelia a svědectví a tento způsob působí pomalu, ale jistě. Tyto věci nelze jen organizovat a nařizovat. Jsou to věci organické, věci růstu. Jeden zasévá a druhý sklízí…
Čtenářský dotaz
Jaký je Váš názor na restituci majetu katolické církve i s úroky ve výši 280 miliard korun? Jak by se Vám zamlovala například odluka církve o státu?
kardinál Miloslav Vlk
Když čteme Ústavu ČR, tam je odluka už zakotvená, jen není realizovaná, protože po dvaceti letech od pádu komunismu nebyla vyřešena otázka hmotné nezávislosti církve na státu, to znamená otázka majetkového vyrovnání. Církev je dosud závislá na státu. Stát a daňoví poplatníci ji sice neplatí, i když její financování jde přes rozpočet. To, co církev dostává od státu, je část toho, co stát získává z církevního majetku, který drží. Během uplynulých dvaceti let byla řada pokusů na vyřešení této věci, i církev dala řadu návrhů. Ten nejlepší byl s minulou vládou, kdy diecéze se rozhodly nechat svůj majetek v rukou státu a žádat jen finanční náhradu, která byla vypočítána na 83 miliard. Poněvadž nebylo možné tuto částku vyplatit ihned, ministerstvo financí plánovalo rozložit vyplácení této částky na 60 let, což bylo pro církev méně výhodné. S tím souvisela otázka úroků, takže celková částka pak za 60 let by i s úroky vyrostla na 280 miliard.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, přeji Vám pevné zdraví. Dohled nad weby mi vnukl aktuální dotaz k ochraně duchovního odkazu předků, jímž je jmenovitě i Bible. Ta mi přinesla velmi cenné a naprosto aktuální praktické rady v životě, ač jsem pokřtěn možná jen deštěm za svitu duhy :). Patrně se i k Vám doneslo, že 11.9. se chystá evangelický pastor Terry Jones z Gainesville, Florida, pálit Korán a vybízí ty, kteří by chtěli něco namítat, ať klidně pálí Bibli. Nezdá se Vám zvrácené, že vybízí někoho, navíc jako křesťanský duchovní, pálit Bibli svatou a sám chce ničit knihu, jež je jiné kultuře též svatá, jako v nějakém pochybném klání na dálku? Co mě ale ještě víc překvapilo, že jsem se nikde nedočetl, že by někomu vybízet pálit Bibli vadilo. Věříte, že mu to duchovní, věřící, lidé vysvětlí natolik jasně, že od těchto úmyslů upustí a omluví se, či už se tak stalo?
kardinál Miloslav Vlk
Nemyslím si, že pálit Korán by byl nějaký světoborný čin. Takovýmto způsobem konfrontace s islámem je naprosto neúčinná a má spíše opačný účinek. Samozřejmě i pálit Bibli je projev určitých emocí, nedostatečného poznání, možná i nenávisti. Neznám reakce ve světovém měřítku na tyto činy. To, že se proti těmto akcím málo lidí staví, nebo je odsuzuje, může být i dojem, že takovéto akce jsou poněkud scestné, a nebo také výraz určité lhostejnosti.
Čtenářský dotaz
Otče kardinále, zajímalo by mne jaký je Váš osobní názor na tak dlouhé váhání s obsazením biskupského stolce v Hradci Králové, odkud přišel do Prahy Váš nástupce Dominik Duka. Myslím si, že téměř půl roku je příliš dlouhá doba na řádné obsazení tohoto biskupského stolce. Ještě by mne zajímal Váš názor na rychlou dohodu arcibiskupa Dominika Duky se Správou Pražského hradu ve věci katedrály sv.Víta, Václava a Vojtěcha. Děkuji za odpovědi!
kardinál Miloslav Vlk
Obsazování biskupských stolců se děje určitým procesem. Není to jen direktivní rozhodnutí Svatého otce, ale do tohoto procesu vybírání je zapojena řada kněží, samozřejmě biskupů. Tyto návrhy sbírá pan nuncius, vyhodnotí je a pošle Kongregaci pro biskupy do Vatikánu. Ta ve svých plenárních zasedáních znovu vyhodnocuje tyto podložené návrhy a závěr ze svých porad přednese Svatému otci. Je samozřejmé, že stupně tohoto procesu vyžadují značný čas.
Čtenářský dotaz
Vážený pane kardinále, děkujeme za Vaši 20 letou službu. Víme, jak náročná pro Vás byla. p. Dukovi je přisuzováno, že po jmenování vyřešil problém - ukončil soudní spor o katedrálu. Je vůbec možné, aby takto sám mohl zákonně rozhodnout v tomto složitém případu. Děkuji.
kardinál Miloslav Vlk
Církev je svým charakterem duchovní společnost odlišná od běžných institucí ve společnosti. Zatímco ve společnosti opozice jde "po krku" vládě, která vládne, v církvi je zvykem, že předchůdce se nechová jako opozice. Každý biskup, odcházející do důchodu, odevzdává vedení diecéze svému nástupci se vším, co vykonal a čeho dosáhl, a je zcela na novém biskupovi, jak bude vše rozvíjet, jakou linii nastoupí. I ve farnostech je důležitá změna duchovních, protože každá farnost potřebuje být vedena komplexně, ale každý kněz je do určité míry jednostranný. Takže změna kněží ve farnosti může být ve prospěch této farnosti, aby nebyla vedena jen jednostranně.
Čtenářský dotaz
Vážený otče kardinále, Co budete dělat nyní, když jste mimo funkci pražského arcibiskupa? Zůstanete i nadále v Čechách, nebo budete působit ve Vatikánu? Děkuji Ondřej
kardinál Miloslav Vlk
Když jsem nyní mimo aktivní funkci pražského arcibiskupa, tak budu ve svých 78 letech užívat důchodu, který - myslím - v takovémto vysokém věku si člověk zaslouží. Ale úplně sedět na židli nebudu (viz můj program na www.kardinal.cz). I v důchodu mám mnoho úkolů. Jednak i v diecézi a v republice, kromě toho i "ve světě". Už 16 let jsem moderátorem biskupů z celého světa, žijících spiritualitu jednoty (Hnutí fokoláre), a to vyžaduje mnoho času a síly... Hned na příští rok jsou plánovaná setkání v Brazílii, v Africe, v Koreji, na Filipínách a jinde. Kromě toho si shromažďuji poznámky pro psaní pamětí.
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane kardinále, měl bych na Vás prosím otázku. Proč křesťanské církve jako takové přenechávají u nás, ale i v Evropě a USA místo islamistům, pseudohumanistům a dalším, resp. jak se projevuje evangelizační činnost církve? Z toho, že se takto ptám je zřejmé, že jsem se s evangelizační činností církve nesetkal (možná v papírové podobě ve výročních zprávách to funguje, ale ...). Přijde mi, že církev se drží v pozadí a nenabízí lidem v plné míře své duchovní hodnoty a přitom křesťanství má co nabídnout a nemusíme se za něj stydět. Proč se stydět za víru v Krista, která hlásá lásku, toleranci a milosrdenství a nikoli šíření víry mečem nebo vraždění jinověrců. Ano, v minulosti bylo spácháno ve jménu křesťanství mnoho křivd a zločinů, ale i při vší hrůze nejde o selhání evangelia, ale mocichtivých jednotlivců...
kardinál Miloslav Vlk
Domnívám se, že církev nepřenechává místo islamistům a pseudohumanistům, ale že prostor, který je vytvářen pro islám, je dán kulturou ve společnosti a vůbec v Evropě. Evropa zapírá své duchovní kořeny, nejen různými vyjádřeními, ale především stylem života, který je v Evropě, ve společnosti rozšířen. Islám vidí Evropu jako pohanskou, bez vztahu k Bohu (a ono to tak z velké části je) a to vytváří prostor pro islám, který chce přinést Boha do pohanské Evropy. Co se týče evangelizace, o které hovoříte, že jste se s ní nesetkal - nevím, jaké máte kontakty s církví - ale zvlášť v těchto dnech jste se mohl setkat s velkým fenoménem v církvi a ve světě, totiž s Matkou Terezou z Kalkaty, při jejím stém výročí narození. Kdyby jste si nevšiml ničeho jiného, tak její život byl úžasným znamením evangelizace církve na světové úrovni. Možná jste se nesetkal s novými církevními hnutími, kterých je asi 150, a jsou úžasnou a velmi účinnou vlnou evangelizace v moderním světě. Na domácí půdě byste se mohl setkat s rozsáhlou aktivitou Charity v jednotlivých diecézích, i v celé republice, a nejen doma, ale i za hranicemi. Stejně tak na rovině diecézí i České biskupské konference je mnoho duchovních pastoračních aktivit. Myslím si, že nelze říci, že církev přenechává prostor pro islám, ani že se drží v pozadí a že nenabízí lidem své duchovní hodnoty.Jistě by bylo možné vypočítávat i celou řadu dalších aktivit. Je jisté, že církev nemůže vnucovat tyto věci nevhodným způsobem. Cestou svědectví možná toto působení jde pomalu.
Čtenářský dotaz
Vážená ex-eminence, přijímáte ještě i v důchodu hříšníky? a cestujete i v této funkci? a jste občan vatikánu? Děkuji a snad se polepším:-)
kardinál Miloslav Vlk
Každý kněz, i když biskup, musí "přijímat hříšníky"... Ano, mám vatikánský pas... Každý z nás je na cestě polepšení...
Čtenářský dotaz
Pane arcibiskupe, také jsem byl několikrát v Římě. Navštívil jsem všechny kostely, okolo kterých jsem šel. Všechny byly otevřené a v žádném z nich jsem neplatil vstupné. Co Vy na to? Děkuji za odpověď.
kardinál Miloslav Vlk
To je velmi pěkné, že jste v Římě v žádném kostele neplatil vstupné. Tak to určitě má být. Jistě je důležité, aby při otevření kostelů byl určitý dohled a kontrola. A to je mnohdy problém.
Čtenářský dotaz
Dobrý den Předem dotazu díky za vaše působení v čele katolické církve naší země. Chci se Vás zeptat na pokroky či stagnaci v uzavření smlouvy mezi Vatikánem a ČR. Budete v této věci nadále aktivní nebo přenecháte tento významný krok na svém nástupci? Děkuji za odpověď.
kardinál Miloslav Vlk
Nová vláda má jistě i tento bod ve svém programu. Nemyslím si, že to bude jedna z prvních věcí, které bude řešit při současné situaci v naší společnosti. Ale domnívám se, že je politická vůle pro dořešení této "trvalky". A myslím dokonce, že se na přípravě řešení již pracuje. Je to záležitost České biskupské konference a naší vlády.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jak myslíte že se vaším odchodem, a příchodem nového kardinála váš bývalý post zuměnil?
kardinál Miloslav Vlk
Tohle jistě mohou nejlépe posoudit věřící a lidé "zvenku"...
Čtenářský dotaz
Dobrý den, viděl jste film - Kladivo na čarodějnice? Nemyslíte že dosti majetku, ketrý chcete vrátit od státu zpět byla získána diskutabilním způsobem? Děkuji za názor.
kardinál Miloslav Vlk
Toto jsou většinou nepodložené názory těch, kteří se domnívají, že církev nemá mít žádný majetek. Ale má-li církev plnit úkoly, které má, potřebuje k tomu také prostředky. Majetek sám o sobě není zlý, alé zlé může být jeho užívání. Otázku, jak církev tento majetek získala, by bylo nutné více analyzovat, a ne obecně mluvit o "diskutabilním způsobu". To je neseriózní.
Čtenářský dotaz
Dobry den zajimalo by me, jaky mate nazor na monarchisticke hnuti u nas? Dekuji.
kardinál Miloslav Vlk
Ve společnosti, nejen u nás, ale i ve světě, jsou nejrůznější hnutí vyjadřující názory svých členů. Pokud nejsou proti demokratickému systému stávající společnosti, tak jim vláda dovoluje existovat.
Čtenářský dotaz
Jak hodnotíte působení TV Noe? Děkuji
kardinál Miloslav Vlk
Domnívám se, že TV Noe, která vlastně začínala jakoby "z ničeho", bez velkého kapitálu, dokázala za pár let udělat velký kus práce. Například ani v církvi v Německu nemají církevní televizi, protože se jim to zdálo příliš nákladné. Takže myslím, že musíme tuto práci TV Noe obdivovat a ji podporovat. Je důležitým pastoračním prostředkem. Přeji mnoho úspěchů.
Čtenářský dotaz
Milý otče kardinále, nevím jak pro Vás, ale pro mě byl propad KDU-ČSL v letošních volbách nemilým šokem. Snad se Vás můžu zeptat narovinu: doporučujete podporovat tuto stranu i v komunálních/senátních volbách? I když (zejména v Praze) reálně hrozí další debakl. Děkuji předem za Váš moudrý názor a radu a přeji vše dobré od Pána nebes.
kardinál Miloslav Vlk
Celých dvacet let jsem zdůrazňoval, že církev jako instituce se nespojuje se žádnou politickou stranou. Zkušenosti i ve světě, zvláště v Evropě, ukazují, že je to pro církev nevhodné, protože věřící jsou obvykle ve všech politických stranách. Vazba církve na jednu stranu by mohla tvořit rozštěpení. Případný úpadek strany, na kterou by se církev vázala, vrhá pak špatný stín na církev. Církev musí být otevřena pro celou společnost, nesmí se omezovat jen na jednu stranu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane kardinále, zajímalo by mě, zda mají kněží nějaké omezení své činnosti na internetu (facebook, twitter apod.). Děkuji.
kardinál Miloslav Vlk
Každý kněz by měl maximálně využívat všech moderních prostředků k hlásání evangelia. Žádné omezení vlastně kněz nemá. Je jen důležité, aby se nestal závislý na těchto prostředcích a nezaplňoval tím svůj drahocenný čas. Děkuji všem, kteří kladli otázky. Tento on-line rozhovor byl pro mě důležitou komunikací... Domnívám se o sobě, že jsem člověkem komunikace, a proto mě těší každé setkávání s vámi. Budu se těšit na další rozhovory.
Související