Sociální demokraté počítají s tím, že se obrátí na Ústavní soud, pokud vláda rozhodne o zpětném snižování rodičovských příspěvků či podpory ve stavebním spoření. ČTK to v pátek řekl místopředseda strany a stínový ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Pro server Aktuálně.cz uvedl, že pro ČSSD je podobná retroaktivita nepřípustná. Ústavní stížnost může společně podat 41 poslanců nebo 17 senátorů.

Za retroaktivitu by Škromach považoval například to, kdyby se snížení státního příspěvku u stavebního spoření týkalo už uzavřených smluv. Ministerstvo financí přitom připravuje mimořádnou padesátiprocentní daň už na letos uzavřené smlouvy a snížení podpory v dalších letech na 2000 korun ročně či zdanění úroků z vkladů patnáctiprocentní daní. A z výsledků připomínkového řízení k zákonu, které byly v pátek dostupné na vládních internetových stránkách, vyplývá, že ministerstvo své plány měnit nehodlá.

Nevyslyšelo tak většinu připomínek od ministerstev, odborů, České národní banky nebo České bankovní asociace. V rámci připomínkového řízení přitom například ČNB uvedla, že zdanění by měla podléhat jen ta část úrokového bonusu, která souvisí s obdobím po lednu 2011.

S návrhem jako celkem nesouhlasí ani Českomoravská konfederace odborových svazů, která požaduje stažení novely z legislativního procesu. "Účastníci stavebního spoření oprávněně očekávají, že podmínky stavebního spoření zůstanou takové, jaké byly v době, kdy podepisovali smlouvy. Stát nemůže tyto podmínky jednostranně měnit," uvedly odbory v připomínkovém řízení.

Podle MF ovšem účinky plánovaných úprav podle právních rozborů zasáhnou právní vztahy jen do budoucnosti, a nikoliv do minulosti. "V takovém případě se jedná o takzvanou přípustnou retroaktivitu nepravou, a jsou-li splněny další předpoklady, tedy zejména není porušena zásada legitimního očekávání adresátů a například převáží-li veřejný zájem nad zájmem jednotlivce nebo skupiny jednotlivců, jde o přípustnou změnu již existujících podmínek," uvedlo MF.

Stejný spor o rodičovskou

Také u rodičovské jsou podle Škromacha sociální demokraté proti škrtům, pokud by se týkaly rodičů, kteří se již rozhodli, zda ji budou čerpat během dvou či čtyř roků. "Ti lidé se už rozhodli, považují to za neměnitelnou věc," uvedl místopředseda ČSSD. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) podle Škromacha v případě rodičovských příspěvků "překročil dokonce i rámec koaliční smlouvy vlády".

V současnosti si rodiče mohou vybrat, zda chtějí na rodičovské zůstat dva roky, tři, nebo čtyři roky. Podle toho se odvíjí výše rodičovského příspěvku. Ministr Drábek před časem navrhl stanovit jednotnou celkovou výši rodičovského příspěvku pro všechny tři typy rodičovské. V návrhu zákona, který ministerstvo předložilo vládě, tato suma činí 216.000 korun. Od poloviny příštího roku by se týkal všech, kteří příspěvek pobírají.

Škromach hovořil i o nekoncepčnosti práce ministra Drábka, která může ohrozit celý systém zaměstnanosti v České republice. Připomněl ministrův záměr upravit tarifní tabulky státních zaměstnanců, rušení okresních úřadů práce, zavedení nucených veřejných prací už po prvním měsíci nezaměstnanosti, které by lidem znesnadnilo hledání nového zaměstnání.

Úřadující šéf ČSSD Bohuslav Sobotka již dříve vyzval premiéra Petra Nečase, aby Drábka odvolal. Škromach v pátek premiéra vyzval, aby zvážil ministrovy nekoncepční postupy, které ohrožují aktivní politiku zaměstnanosti a mohou vyvolat odliv kvalifikovaných sil ze zdravotnictví do zahraničí.