Zastupitelstvo stoprocentně složené z komunistů mají od soboty ve dvou obcích na Tachovsku, v Horních Kozolupech a Kostelci. V obou kandidovala jen tato strana. V příhraničním okrese má dlouhodobě levice a zejména komunisté silnou pozici. Ze všech okresů Plzeňského kraje je tam dlouhodobě nejvyšší míra nezaměstnanosti, špatná dopravní obslužnost, řídké osídlení, málo pracovních příležitostí a nízké mzdy i vzdělanost.

Komunisté kandidovali v 31 z 50 měst a obcí Tachovska. V Horních Kozolupech zvolili již v roce 2006 šest komunistických zastupitelů a jednoho ze Sdružení nezávislých kandidátů. KSČM zvítězila v obci jednoznačně už v roce 2002, kdy porazila nezávislé kandidáty.

O čtyři roky dříve získala všechna křesla tři sdružení nezávislých kandidátů. V roce 1994, v prvních novodobých komunálních volbách, ovládlo radnici Hnutí zemědělců. "V obci žijí hlavně starší. Vítězní zastupitelé nejsou ve straně organizováni, ale kandidují za ni," řekl starosta Karel Lindauer, který letos opět zvítězil. Podle něj občané vidí, že se v obci opravil kulturní dům, silnice, obecní úřad, kapličky, kříže a posílil vodovod.

Také v Kostelci bude jako po předchozích dvou volbách devítičlenné zastupitelstvo výhradně ze zástupců KSČM. V roce 1998 tam získali pět z devíti křesel a čtyři dvě sdružení nezávislých. Pouze první novodobé volby v roce 1994 vyhrál někdo jiný než KSČM, tedy Sdružení nezávislých kandidátů, které získalo pět křesel.


"Oblast je levicová. I při sněmovních a senátních volbách tu lidé ze 40 až 50 procent volí KSČM. Volební úspěchy jsou nejvíce dané naší prací, tedy tím, co děláme pro lidi," řekl starosta František Trhlík, který letos opět zvítězil. Podle něj se v obci podařilo vybudovat veškeré inženýrské sítě, které vůbec neměla, tedy čistírnu, kanalizaci, náves s chodníky, dva hřbitovy, nové klubovny sportovců a hasičů a pokračuje výrazný rozvoj individuální bytové výstavby. "Za osm let jsme ztrojnásobili majetek obce na 100 milionů korun," dodal starosta.

KSČM má velmi silnou pozici také na Přimdě, kde získala osm z 15 míst v zastupitelstvu, po minulých volbách zde měla třetinu křesel. V Konstantinových Lázních si komunisté o jeden mandát pohoršily a nyní mají čtyři z 15. V okresním městě Tachov, čtvrtém největším v kraji, získali čtyři místa a ČSSD deset z 21 křesel.

Mezi další zajímavé výsledky na Tachovsku patří nejmenší obec Olbramov, kde vybojovala všech sedm křesel v zastupitelstvu SNK Evropští demokraté, která jinde v okrese nekandidovala. Ve Skapcích získala jediná kandidující SNK Obnova venkova všech pět mandátů. V Sulislavi a v Sytnu pak všechna křesla SNK Sdružení nezávislých kandidátů.