Třetina studentů, kteří se zúčastnili testu maturitních zkoušek, u něho propadla a politici se už začínají chytat za hlavu.

Premiér Nečas chce po ministru školství Dobešovi pečlivý rozbor výsledků plošného testování a návrh řešení. Ten ale svého kabinetního šéfa uklidňuje tvrzením, že u ostrých maturit bude příští rok nepúspěšných studentů méně, mezi 15 až 21 procenty.

Do státní maturity se opřel i prezident Václav Klaus. Je prý stavěním domu od střechy. "Jestli chceme nějakým elementárním způsobem sjednotit naše školství, tak dělat to od toho posledního okamžiku, a ne od první třídy, to se mi zdá naprosto nesmyslné," vzkázal Klaus.

Proti novému systému také několikrát protestovali studenti, pro úplné zrušení státních maturit se vyslovil senátní školský výbor.

I samotná generálka našla své kritiky. Učitelé si stěžovali na byrokracii. To se týkalo například povinnosti zjištovat od studentů totožnost. Deset procent škol také nedokázalo dodržet pravidla, kdy testy rozdat, jak je odevzdat.

Maturantům se zase mnohdy zdálo, že je nejasně položené zadání a otázky. Nejvíc pak studenti pohořeli u  matematiky, kdy test alespoň na čtyřku nezvládla napsat téměř polovina z nich.

V generálce nejlépe dopadli žáci z Vysočiny a Jihočeského a Pardubického kraje. Naopak nejhorší výsledky hlásí Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Cermat nechce podrobnější výsledky zveřejňovat, smyslem testování prý není vytvářet žebříčky škol.

Podle očekávání napsali cvičné testy nejlépe gymnazisté, nejhůře studenti odborných učilišť s maturitou. Lépe také dopadly školy veřejné oproti školám církevním a zejména soukromým.

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Je možné ještě státní maturity zarazit? A co si obecně o nich myslíte vy? Díky za odpověď
Čtenářský dotaz
Na základě čeho vlastně vy i ministr usuzujete, že státní maturity zvednou kvalitu středního školství? Pokud není cílem zvýšení kvality, pak prosím sdělte, co cílem státních maturit je. Jistě máte také připravenu rychlou odpověď kolik firma připravující státní maturity státu dosud za roky příprav vyfakturovala. Prosím o obě ceny, tady jak s DPH tak i bez DPH.
Pavel Zelený
Hezký den, vy jste skutečný frontový bojovník! Myslím, že každý, kdo zná realitu českého školství, by měl tušit, že rozdíly v kvalitě výstupů z jednotlivých škol, typů škol a jednotlivých studijních oborů jsou propastné. Všichni však mají stejné vysvědčení a stejný dosažený stupeň vzdělání. Maturitní vzdělávání nyní zasahuje téměř 75% věkového ročníku, výstupy ze škol jsou mimo jakoukoli kontrolu státu a přitom stát a jeho akcionáři utrácí ročně za vzdělávání v regionálním školství nějakých 80 miliard korun, tj. na čtyřčlennou rodinu tak připadá 32 tisíc daní ročně. Inu, jeden by se ptal, co za ty koruny dostanu. A stát se začíná ptát. Kolik vyfakturovala nějaká firma státu za přípravu maturit nevím. Pokud míříte na naší institucí, jsme státní příspěvkovou organizací MŠMT.
Čtenářský dotaz
Prosím sdělte složení týmu na MŠ, který na projektu pracuje. Zajímá mne počet lidí, role těchto lidí v týmu a jak se tým během času měnil, tedy např. rozšiřoval, měnila se struktura, role, odpovědnosti a povinnosti. Jaké výstupy tým za celou dlouho dobu vygeneroval, jak byly tyto výstupy poskytovány odborné veřejnosti (pedagogům na středních školách a vědcům v pedagogice). Které dokumenty a kým byly z odborné veřejnosti oponovány a kdy. Jistě mnoho otázek, ale pevně věřím, že odpověď hravě zvládnete.
Pavel Zelený
Těžko Vám tady budu psát stovky a možná tisíce jmen těch, kteří tou či onou formou podíleli na přípravě reformy maturitní zkoušky, koncepci obsahu zkoušek, tvorbě testových položek a zadání testů apod. Věřte ale, že drtivá většina z nich jsou aktivními učiteli našich středních a vysokých škol. Jen v současné době počet těchto aktivních spolupracovníků čítá cca 1100.
Čtenářský dotaz
Podle měřítek MŠ nejsem úplně hloupý (graduace na 3 školách, z toho jedn afakulta pedagogická), ale nerozumím motivaci na srovnání úrovně maturit, neboť vychází z chybných premis: liší se gymnázium od odborné školy s maturitou. V případě "sparvedlivého" posouzení, by měl CERMAT za dalších 100 miliónu vyzkoumat test, kdy budou srovnávány i znalosti a schopnosti psychomotorické, jež jsou u odborných škol jistě extrémně vyšší, než na gymnáziu. Nejsou-li školy schopny, jako dosud, samy maturovat své studenty (a takovou maturitu jsme udělali všichni, co už jsme na, nebo po VŠ), pak si uvědomte, že VŠ učitelé "nejsou schopni" objektivně zkoušet své studenty (je velký rozdíl mezi absloventy různých fakult, nemluvě o obvyklém srovnání se zahraničím) a hurá, další miliardy fuč: uděláme na každou zkoušku v rámci identických fakult objektivující zkoušky a žebříčky. Zvolený postup je chybný, nelogický a plně splňuje diagnostická kritéria pro tzv. hraniční poruchu a účastníky považuji za zloděje, kteří "jen" kradli "legálně" a jejich zlodějnu nyní odnesou děcka na středních školách. Vzdělanost a vzdělání člověka neurčuje jedna zkouška a jak vidno na CERMATu a MŠMT zpátky 14 let: ani tituly. P.s. 2/3 VŠ 60 letýc profesorů nebude umět anglicky ani na úrovni 2. ročníku učiliště. Co tak malý testík za 400 - 500 mega?
Čtenářský dotaz
Slyšela jsem, že studenti považovali některé otázky za nejednoznačné. Budete se tímto problémem nějak zabývat?
Pavel Zelený
Přeji hezký den všem čtenářům, všechny testové položky a zadání zkoušek procházejí velmi náročným ověřením jejich kvality. Jednoznačnost řešení je jedním z mnoha parametrů, které jsou u každé položky ověřovány. Všechny položky zařazené do testů vyhověly všem požadadovaným kritériím, včetně zmíněného.
Čtenářský dotaz
Už jste se shodli na nějakých změnách, které jsou nutné zavést po generálce? Přílišná byrokracie atd.
Pavel Zelený
Podněty ze škol, od školní inspekce i vlastní poznatky, se nyní analyzují. Školy budou s případnými změnami či úpravami a důvody seznámeny do 30. listopadu.
Čtenářský dotaz
Proč zavádět jednotné maturity na zglajšaltované úrovni? Podle mě by bylo mnohem užitečnější, aby gymnázia měla svoji maturitu (včetně povinné matematiky), průmyslovky zase jinou maturitu s odbornými předměty a učňáky prakticky zaměřenou zkoušku. Pak by vyučený kovář byl kovářem a gymnazista by byl připraven na vysokou školu. Vzájemně by si mohli potřást rukou, každý by uměl to své. Dnes jsou kováři gymnazistům k smíchu, protože jich spousta maturitu, pro gymnazisty směšně lehkou, nesloží. Je to krajně asociální situace.
Pavel Zelený
Společná část maturitní zkoušky v základní úrovni obtížnosti a rozsahu dané předmětovým portfoliem povinných zkoušek ověřuje nepodkročitelné minimum dovedností a znalostí ve všeobecněvzdělávacích předmětech. Toto minimum je společné všem dle platných pedagogických dokumentů bez ohledu na to, zda žák studuje na gymnáziu či učebním oboru s maturitou. Např. schopnost přečíst text a vytěžit z něj potřebné informace by měl být asi vlastní všem maturantům, nemyslíte? Stejně jako znalost jednoho cizího jazyka na úrovni odpovídající B1 ERR. O procentech, trojčlenkách nemluvím.
Čtenářský dotaz
Mě připadá, že státní maturita je pouze nástroj pro politiku zaměstnanosti, nemám pravdu? Je málo učňů a lidí v praktických oborech, tak se jim ztíží cesta na vysoké školy?
Pavel Zelený
Pokud myslíte, že cílem státní maturity je nahnat děti do učebních oborů, tak to rozhodně není. Z pohledu budoucích uchazečů o středoškolské studium však budou výsledky státní maturity bezpochyby dobrým podkladem pro racionální rozhodování o volbě jejich další vzdělávací dráhy.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, zveřejníte po skončení maturit všechny zkušební otázky pro veřejnost, tak by byla možnost veřejné kontrola nad úrovní maturit ? Nebo to bude všechno utajené, aby se případně mohl skrýt šlendrián ? Děkuji
Pavel Zelený
Jsem rád, Martine, že se pasujete na odborníka na oblast tvorby objektivizovaných nástrojů měření výsledků vzdělávání. Testy maturitní generálky byly maturitními testy, jejich zadání bylo zveřejňováno v tisku i na webu www.novamaturita.cz.
Čtenářský dotaz
Dobrý den. Zajímalo by mne, jakým postupem tvoříte a vybíráte otázky ke státním maturitám?
Pavel Zelený
Na to existuje poměrně rozsáhlá metodika, ale pokusím se být stručný. Na začátku všeho jsou závazné osnovy a podle nich vytvořené závazné katalogy požadavků ke zkouškám. Jejich součástí je i tzv. specifikace testu či zadání zkoušky. Pak exisuje síť proškolených a certifikovaných učitelů středních a vysokých škol, kteří na základě zadání a specifikace našeho předmětového koordinátora vytvářejí návrhy úloh. Tyto návrhy procházejí mnoha kvalitativními filtry (revizemi), které ověřují kvalitu úlohy. Předposledním krokem je tzv. pretest úlohy. V rámci pretestu je úloha odzkoušena na reprezentativním vzorku budoucích maturantů. A pokud všechny filtry řeknou ano - úloha je v pořádku a měří tak a tak, je uložena do banky. Jsou tam tisíce úloh z nichž se pak na základně specifikace testu generuje, tj. skládá test. O něm pak víme zhruba, jaký bude mít výsledek za celek či za jednotlivé typy škol. Pokud Vám říkají něco ISO normy, tak tyto procesy probíhají podle standardů ISO 9001.
Čtenářský dotaz
Mají státní maturity nahradit přijímací zkoušky na VŠ nebo jejich část? Nebo to není jejich účel a nehodí se k tomu?
Pavel Zelený
Charakter testů umožňuje využití jejich výsledků jako kritéria pro výběr uchazečů o vysokoškolské studium. Architektura státní maturity je navíc koncipována tak, aby maturita vyhověla prakticky všem vysokým školám. Ony se nyní s ní seznamují. A já jsem přesvědčen (a reakce velké části vysokých škol tomu napovídají), že výsledky státní maturity pro ně budou atraktivním kritériem.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jak jste se osobně díval na celý ten humbuk kolem výsledků zkušebních maturit, není to teoreticky úplně jedno, kolik studentů propadne? Tak se to holt naučí příště :)
Pavel Zelený
Výsledky žáků u maturitní generálky jsou skutečně humbukem. Ve skutečnosti výsledky vypovídají o tom, jak by žák udělal maturitu na začátku posledního ročníku. Pokud připadá někomu, že by na začátku posledního ročníku maturitu neudělala třetina žáků, tak můj kvalifikovaný názor je, že to zcela odpovídá realitě. Chybí probrat látku posledního ročníku, žáci nemají za sebou intenzivní předmaturitní přípravu a motivace žáků udělat testy s maximálním úsilím ... Pamatuji sebe ve věku 18 let a dnešní osmnáctiletí asi do toho nebudou víc hrrr. Třetina neúspěšných u generálky je 15-21% neúspěšných v řádném termínu ostrých maturit. A dneska to je 13%. Takže bouře ve sklenici vody.
Čtenářský dotaz
Dobrý den,chtěl bych se vyjádřit k jednoznačnosti maturit. Vám opravdu přijde otázka "Který z následujících nadpisů je NEJSPÍŠE titulkem výchozího textu?" jednoznačná? A to není jedinný příklad, tento pouze nejvíce bije do očí.
Pavel Zelený
Ano, je jednoznačná a pretestové hodnoty této úlohy to jednoznačně potvrzují. Klíčové slovo zadání je "nejspíše". Toto slovo neznamená, že ostatní jsou špatně.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, není divné že se MZ připravují 14 let, vyjde vyhláška v roce 2009 a nyní je už její druhá novelizace? Například v původní vyhlášce byla přihláška na jedné stránce, nyní 20.9. vyšla změna a je na 3 stranách, odevzdává se do 15.11. Myslíte, že je vše připraveno tak, aby nedocházelo ke změnám na poslední chvíli? Maturitní vysvědčení dostane student kdy? A od koho vůbec?
Pavel Zelený
Hezký den, nikdy jsem netvrdil, že příprava reformy byla přímočarou záležitostí. A naopak tvrdím, že na její přípravu stačí pouhé tři roky. Maturita se stala politickým tématem, částečně zcela umělým a tak byla cesta občas hodně klikatá. Maturitní vysvědčení student dostane 20.června od ředitele školy, resp. od svého třídního profesora. Tedy pokud v řádném termínu nepropadne. Pak dostane pouze protokol o vykonání společné části maturitní zkoušky.
Čtenářský dotaz
Je jedno, odkud pan Zelený odpovídá. Jsou to toiž fráze pro apaliky (přeloženo: ztráta mozkové kůry). Fráze, fráze. To, co říká nevěděli před 14 lety? Muselo to stát miliardu? Škoda mluvit. Jen obhájit dobrý job. P.s. v životě - pane specialisto Zelený - jsou většinou úspěšnější kreativní trojkaři, než vzorní jedničkáři...Maturita je nepodkoričtelné minimum znalostí. Fajn. Ale tam patří i jiné, než kognitivní a mnestické schopnosti, že? Humboldt, Dewey a spol se musí obrácet v hrobě! Co Teorie nevzdělanosti?
Čtenářský dotaz
Prosím tedy pane Zelený sdělte, kolik nás "vaše" příspěvková organizace stojí a kolik z celku připadá na státní maturity.
Čtenářský dotaz
Existuje nějaká prognóza, co se stane se školami, jejichž úspěšnost maturantů bude výrazně nízká? Dojde ke slučování, zavírání, popřípadě doporučení zřizovateli, aby se s tím zabýval, nebo vše vyřeší trh?
Pavel Zelený
Hezký den, toto není v mé kompetenci. To je věc těch, kteří školy zřizují.
Čtenářský dotaz
Neptal jsme se na "tisíce spolupracovníků", ale na strukturu týmu na MŠ a kolik lidí v této struktuře mimo "vaší" příspěvkové organizace na maturitách pracuje a jaké jsou výstupy z těchto týmů, jakým způsobem byly prezentovány odborné veřejnosti a jak se zpracovávala oponentura.
Čtenářský dotaz
Mohl bych prosím vás vědět jak je ve státních maturitách zohledněn rozdíl mezi gymnáziem a odbornou střední školou?Dle mého názoru Gymnázium a střední odbornou školu nelze srovnat ani náhodou ... připominá mi to tak trošku jako bych srovnával výkon Oktávie a Ferrari???Neměly by být néhodou zvlášť státní maturity pro Gymnázia a Střední školy?
Pavel Zelený
Jiří, to je dobrý příměr. Základní úroveň zkoušek státní maturity testuje, zda to Ferrari nebo Octávie splňuje standardy pro provoz na pozemních komunkacích a zda bezpečně jezdí. Zároveň tvrdím, že ani nemůžete říci, že Ferrari je lepší než Oktávie, když neřeknete, co od toho auta vlastně chcete.
Čtenářský dotaz
Dobrý den. Proč se část státní maturitní zkoušky z jazyků opravuje přímo ve škole, ve které studenti studují? Jak chcete garantovat nestrannost hodnotitelů, když mnozí z nich budou pod tlakem nadřízených na co nejlepší výsledky? Když hodnotitejé - učitelé poznají písmo a styl svých studentů?
Pavel Zelený
Hezký den, opravují se pouze písemky. Stály skutečně proti sobě dvě základní koncepce řešení. Opravovat centrálně nebo opravovat na školách a zvátězila ta druhá. Důvodem je obava, že by se forma zadání písemné práce, kritéria, kritériální hodnocení maturitní písemky odchylovaly od didaktické praxe škol. Jinými slovy by pak žáci byli u každé maturity překvapeni, co se od nich chce, co a jak se hodnotí, na co si mají dát pozor a čemu věnovat pozornost. Když se opravování písemných prací děje přímo na škole, lze očekávat, že v rámci studia budou na takové písemky žáci během výuky připravováni. Stran objektivity - budeme důvěru vloženou v naše učitele velmi pečlivě analyzovat. Pokud by případné zklamání mělo systémový charakter bude navrhovat protiopatření. Některé země je zavedly rovnou. Děkuji všem za zájem o tuto diskusi, a přeji hezký zbytek dne. Pavel Zelený, CERMAT
Související