Poslanecká sněmovna ve středu v prvním čtení podpořila novelu celního zákona, která dává mimo jiné celníkům pravomoc používat elektrické paralyzéry. Novela dále upravuje podmínky pro používání krycích dokladů, které se používají pro změnu identity při odhalování trestné činnosti. Novelou se nyní bude zabývat rozpočtový výbor.

Jde o zavedení předpisů EU do české legislativy

Důvodem proč se takéto změny v české legislativě chystají, vyplývají podle ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) z evropských norem. " Jde o implementaci předpisů EU do české legislativy." Pokud však návrh začne platit v nezměněné podobně, budou mít celníci právo používat doposud zapovězené zbraně, například elektrické paralyzéry nebo takzvané zásahové výbušky.

Celník bude také moci použít zbraň, aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, kterého nemůže zadržet jinak. Naproti tomu dosavadní znění hovořilo o pachateli zvláště závažného úmyslného trestného činu.

 

 

Dále zákon upravuje podmínky, za jakých může ministerstvo vnitra vydat celníkům krycí doklady. Ty se používají při odhalování trestné činnosti, když si příslušník mění identitu. Ministerstvo vnitra bude moci nově kvůli vydávání krycích dokladů měnit údaje v některých databázích, jako je evidence občanských průkazů, cestovních pasů a dalších seznamech. Zůstane však omezení, že se celníci nesmějí vydávat za poslance, senátora nebo třeba guvernéra České národní banky.

Z celního zákona odstraňuje novela zásadu, že pokud celníci používají zabezpečovací a nástrahovou techniku, nesmí přitom porušit nedotknutelnost obydlí, listovního tajemství nebo jinak zasáhnout do ústavně zaručených práv a svobod. "Celníci nemohou základní práva a svobody porušovat při jakékoli činnosti, a to na základě ústavy a Listiny základních práv a svobod," ujišťuje celní správa. Pokud by však toto ustanovení zůstalo v zákoně, mohlo by vyvolávat pochybnost, že v jiných případech, kde to výslovně uvedeno není, by práva porušovat mohli.

Související