Nezaplacené pokuty českých řidičů za přestupky spáchané v jiných státech EU zatěžují krajské soudy v republice. Musí rozhodnout o uznání a výkonu rozhodnutí o sankci, již řidič za hranicemi dostal. Řidiče, zpravidla kamionů, se ale daří předvolávat jen těžko, náklady spojené s agendou často převyšují vymoženou pokutu.

Paradoxně navíc kauzy padají na stůl trestních úseků, rozhodovat o nich ze zákona musí senát tří soudců z povolání. Něco takového přitom není nutné ani u zvlášť závažných zločinů, zjistila ČTK.

Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že o problému ví a chystá změnu.

"Jen v tomto týdnu máme nařízeny tři takové věci. Většinou jde o řidiče kamionů, kteří mají zaplatit za přestupek na území Rakouska. Sankce se týká přetížení vozidla nebo nedodržení bezpečnostních přestávek," řekla mluvčí Krajského soudu v Plzni Alexandra Vaňková. Do Plzně kauzy "napadají" z hejtmanství Kufstein v rakouském Tyrolsku.

Vyřízení trvá až několik měsíců

"Je samozřejmě problém s předvoláním těchto osob, protože jsou stále na cestách," potvrdil soudce Krajského soudu v Plzni Jan Špeta. Sám má nyní nařízeny dvě takové věci. "Jednoho z řidičů se mi zatím vůbec nepovedlo předvolat, druhý se k veřejnému zasedání dostavil a předložil potvrzení, že sankci zaplatil. Jak má ale v takovém případě soud postupovat, trestní řád nestanoví," dodal.

Podobná věc se stala i jeho kolegyni, požádal proto rakouské hejtmanství o sdělení, zda dotyčný skutečně zaplatil a zda tamní orgán trvá na uznání a výkonu svého rozhodnutí. "Nebudou-li na tom trvat, spis zřejmě založíme, pokud by trvali na svém návrhu, vzneseme dotaz na ministerstvo spravedlnosti, jak dál postupovat," dodal soudce.

Přestože řízení není složité a je spíše rutinní, znamená podle soudů velkou administrativní zátěž. Při rozhodování zjišťují majetkové poměry pokutovaného, žádají o výpis z katastru nemovitostí, výpis z evidence osobních automobilů, přepočítávají cizí měnu a podobně. Pokud si řidič sám nezajistí obhájce, musí mu ho soud ustanovit, veřejného zasedání se účastní i státní zástupce. Po vyhlášení rozsudku se může dotyčný odvolat k vrchnímu soudu. Vyřízení jedné věci tak trvá i několik měsíců.

"Od začátku roku jsme měli 19 těchto věcí. Čtyři jsme postoupili na obvod jiného krajského soudu, protože 'pachatelé' patřili bydlištěm pod jiný krajský soud. Zbylých 15 věcí je otevřených," uvedla Ivana Vobejdová, mluvčí Krajského soudu v Českých Budějovicích. K vyřizování soud dokonce zřídil jeden senát.

Řízení má zrychlit novela

Sankce uložené za přestupky řidičům se pohybují podle zkušeností soudů nejčastěji od 100 do 300 eur (zhruba 2500 korun až 7500 korun), k soudům se dostávají případy, kdy byla uložena pokuta 70 a více eur. Náklady řízení, vymáhání a korespondence většinou vymoženou částku přesahují.

Ministerstvo spravedlnosti o problému ví. Podle mluvčí Terezy Palečkové připravuje nyní novelu, která by řízení zrychlila, zjednodušila a zlevnila. "Novela počítá s tím, že by o daných případech rozhodoval místo senátu krajského soudu soudce okresního soudu bez jednání a bez nutné obhajoby," řekla. Novela je před rozesláním do připomínkového řízení.

Uznávání a výkon rozhodnutí o peněžitých sankcích souvisí se vstupem ČR do EU a upravuje ho současný trestní řád v části věnované právnímu styku s cizinou. U krajských soudů se první případy začaly objevovat až letos.

Související