Ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS) odvolal ředitele Státního fondu životního prostředí Libora Michálka. Prvnímu náměstkovi Dušanu Fibingrovi nařídil dovolenou. Ministr v úterý rozhodnutí zdůvodnil tím, že ve vedení fondu zuřila personální válka, která vyvrcholila tím, že ředitel a první náměstek se navzájem nahrávali skrytými mikrofony. Vše souvisí s chystanou reportáží, která má upozornit na korupční jednání ve vedení fondu.

"Místo toho, aby problém řešili se mnou jako svým nadřízeným, předávali takto pořízené nahrávky sdělovacím prostředkům, což do budoucna zkomplikuje vyšetření případu," uvedl Drobil na krátkém briefingu.

Drobil řekl, že jeho jediným, ale důležitým pochybením bylo samotné jmenování Michálka do čela fondu. Připustil, že ve fondu mohla bujet korupce, což musí vyšetřit policie.

Řízením fondu Drobil dočasně pověřil Radku Bučilovou, která již SFŽP řídila v minulosti. Do týdne má Bučilová vypracovat analýzu situace na fondu a zároveň má připravit urychlený forenzní audit SFŽP. Všem zaměstnancům fondu Drobil uložil, aby s policií spolupracovali. Michálka do funkce jmenoval teprve letos v srpnu.

Prohlášení ministra Drobila k situaci v SFŽP

Dnes jsem byl seznámen s tím, že ve Státním fondu životního prostředí pravděpodobně zuří personální válka. Projevuje se tím, že členové vrcholového vedení fondu včetně mého poradce, pověřeného dohledem nad přípravným procesem transformace fondu na Zelenou banku, ztratili naprosto schopnost elementární komunikace.

Situace eskalovala do té podoby, že na sebe navzájem podávají trestní oznámení, nahrávají se skrytými mikrofony. V rámci této války pořizují dokonce nahrávky skrytými mikrofony z jednání se mnou a snaží se takto pořízené záznamy využít ve svůj prospěch. Navíc místo toho, aby tento problém řešili se mnou jako se svým nadřízeným, předávají takto pořízené nahrávky sdělovacím prostředkům, což do budoucna komplikuje tyto věci objektivně vyšetřit.

Na tuto situaci nemohu nereagovat, a proto vás chci seznámit s opatřeními, která jsem přijal, abych situaci na SFŽP stabilizoval, a to podle principu "padni komu padni".

1.Dnes jsem odvolal z funkce ředitele SFŽP Libora Michálka a zároveň jsem uložil náměstkovi ředitele SFŽP Dušanu Fibingerovi, aby nastoupil na dovolenou.

2.Pověřil jsem řízením fondu Radku Bučilovou, ředitelku odboru Evropských fondů MŽP, která je mimo jiné bývalou ředitelkou SFŽP.

3.S okamžitou platností jsem ukončil poradenskou smlouvu s Martinem Knetigem.

4.Pověřené ředitelce Bučilové jsem uložil do týdne vypracovat situační zprávu o situaci na SFŽP, se kterou vás poté seznámím. Zároveň jsem jí uložil učinit všechny kroky k urychlenému zadání forenzního auditu SFŽP.

5.Nařídil jsem kontrolu všech výběrových řízení a kontrolu nakládání s disponibilními finančními prostředky SFŽP.

6.A vzhledem k podaným trestním oznámením jsem uložil všem zaměstnancům SFŽP poskytnout orgánům činným v trestním řízení veškerou potřebnou součinnost.
Související