Bývalý československý a český prezident Václav Havel si přeje, aby současná vláda byla vládou reforem. Jeho nadšení však brzdí skutečnost, že o reformách mluvily všechny vlády, které se od roku 1989 vystřídaly u moci. Havel také nepokládá za moudré, že se Česko zdráhá přijmout euro. Řekl to v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Trojí volby v minulém roce ukázaly podle Havla určitou nechuť voličů ke starým tvářím a zavedeným pořádkům. Zásadnější změna, kterou by uvítal, však zatím nepřišla.  "Já bych byl velmi rád, kdy by tou vládou reforem byla, přeji si to, přeji to jim, přeji to spoluobčanům. Ale mé nadšení je lehce brzděno vzpomínkou na to, že to říkají jedenadvacet let všechny vlády a všichni ministři," uvedl Havel.

V debatě o aktuální situaci EU Havel podotkl, že Evropa zažila již mnoho krizí, a pokud je vzala jako varování či výzvu, obrátily se v její prospěch. "Já mám ten dojem, že ta dnešní krize, nebo doznívající krize, by měla být vnímána opět nikoli jako výzva k jakýmsi odstředivým tendencím, ale naopak jako výzva k jakési smysluplnější spolupráci," řekl. Domnívá se též, že pokud společnost přijme současnou krizi jako výzvu k tomu nepůjčovat si "všude a na všechno", může se situace obrátit v obecný prospěch.

Lisabonská smlouva nebyla pro nikoho katastrofou

Havel se také vyjádřil k zdráhání Česka ohledně přijetí eura. "Neustále přepočítávat jedny peníze na druhé, to stojí miliardy," posteskl si.Řekl také, že po roce fungování takzvané lisabonské smlouvy reformující některé instituce EU, se ukázalo, že tato smlouva nebyla žádnou katastrofou ani útokem na národní suverenitu.

Vyjádřil také přání, aby do zhruba deseti let měla Česká republika novou ústavu, která by odstranila chyby a nedostatky té současné. Zdůraznil, že základní zákon státu by měl být hlavně srozumitelný. Přál by si také, aby v ní byla přímo uvedena listina základních práv a svobod, která je podle jeho slov nyní pouhým "přílepkem" ústavy.

Související