ODS navrhla celkem pět variant důchodové reformy. Ve všech by podle ODS mělo být spoření na individuální účty dobrovolné.

"Jsou mezi nimi obě varianty, které vypracovala Bezděkova komise, varianta prosazovaná Národní ekonomickou radou vlády (NERV) i návrh, který prosazovala vláda v letech 2007 až 2009," řekl předseda ODS a premiér Petr Nečas.

Podle první a upřednostňované varianty důchodové reformy, která se shoduje s tím, co vláda prosazovala v letech 2007 až 2009, by lidé mohli převádět v rámci takzvaného opt-outu čtyři procenta z pojistného na individuální účet. Další dvě procenta by odváděli ze svého.

"Tyto prostředky by nebyly poskytovány konkrétnímu důchodovému fondu, ale byly by prostřednictvím ČSSZ svázány do anonymního balíčku a poté poslány fondu," řekl Nečas.

Do penze nejdříve v 65 letech. Muži i ženy

U zvyšování věku odchodu do důchodu ODS navrhla dvě varianty. Podle první by se věk odchodu sjednotil u mužů i u žen v roce 2035 na 65 letech. Poté by rostl tempem dva měsíce za kalendářní rok.

Podle druhé varianty by se sjednotil v roce 2035 na 67 letech a poté by se navyšoval v závislosti na střední délce života a naději na dožití.

Povinná doba pojištění by se i nadále prodlužovala, a to až na 40 let. Valorizace důchodů by měla být automatická bez možnosti ovlivnění vládou. Děla by se ovšem podle výše růstu důchodcovského spotřebního koše, nikoliv celé inflace.

Podpora Bezděkovy komise...

ODS je ovšem ochotna podpořit i oba návrhy důchodové reformy, které představil loni v červnu Poradní ekonomický sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí, takzvaná Bezděkova komise. V první variantě by si člověk mohl odvádět z 23 procent tři procentní body na individuální penzijní účet, ve kterém by za něj investovaly soukromé fondy.

V druhé variantě by všech 23 procent odváděl do státního pilíře, ze svého by si ovšem mohl další tři procenta spořit na individuálním penzijním účtu. Pokud by tak učinil, stát by mu přispěl stejnou částkou. Bezděkova komise také navrhla snížení pojistného.

Další možností je i kombinace opt-outu a předchozích variant. Například by mohl zaměstnanec vyvést na soukromý účet z důchodového pojištění jedno až dvě procenta s tím, že doplatí další tři procenta ze svého a stát přidá další jedno až dvě procenta.

...ale i NERVu

Další varianta, o které ODS uvažuje, je návrh předložený poradním sborem NERV. Ta se v hlavních bodech shoduje s první variantou Bezděkovy komise.

Ve všech variantách by podle ODS mělo být spoření na individuální účty dobrovolné. "Kdyby na tom však měla ztroskotat dohoda, jsme ochotni ustoupit," řekl Nečas. Podmínkou by ovšem bylo, že by existoval státní fond s konzervativní strategií, identita klienta by byla skrytá a poplatky fondům by byly odvozeny od objemu výnosů, nikoliv aktiv.

Koaliční návrhy Nečas zkritizoval

Nečas také na čtvrteční tiskové konferenci kritizoval návrhy důchodové reformy z dílny Věcí veřejných a TOP 09. Návrh VV je podle něho komplikovaný. Navíc prý nelze nalézt v zemích EU srovnatelný systém, který by fungoval. Návrh TOP 09 je pak z hlediska stability veřejných financí drahý a navíc je až příliš ve prospěch finančních společností. Nečas však věří, že koaliční partneři spolu naleznou vhodnou variantu penzijní reformy.

VV počítají v rámci svých tezí se státním fondem i soukromým připojištěním. To by ale tvořilo pouze doplňující zdroj příjmu důchodce.

Také například navrhují vytvořit generační fond, finanční rezervy pro generaci, která bude mít nízkou porodnost. Jakmile se plátci pojištění narodí dítě, získal by nárok na výplatu části jím naspořených prostředků. Polovina by se vyplácela jako zásluhové porodné, druhá postupně jako přídavky na dítě. Zároveň se plátci sníží odvody do generačního fondu. Systém by prý fungoval samoregulačně, výše odvodu vychází z předpovědi demografického vývoje porodnosti. Například když bude méně dětí, bude se ze systému méně čerpat.

Drábek: Bezděkova reforma důchodů by byla drahá. Takový střelec nejsem - čtěte ZDE

Výhrady má ODS i k návrhu TOP 09 představenému ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem. "Pětiprocentní snížení odvodu znamená příliš velký výpadek příjmů státního rozpočtu," řekl Nečas k plánu na snížení pojistného z 28 na 23 procent superhrubé mzdy.

Související