Vedení Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) zruší diplom zhruba 20 držitelům magisterského titulu. První tři rozhodnutí odešle v pátek, ostatní nejpozději do konce února. ZČU zahájila správní řízení o zrušení magisterského diplomu se 41 lidmi. Řekl to náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, který jako zaměstnanec plzeňských práv připravuje pro rektora Josefa Průšu podklady pro správní řízení. K jakýmkoli jménům se univerzita odmítla vyjádřit.

Pokud jsou lidé, kterým bude zrušen magisterský titul, současně držiteli titulu doktor práv, tedy JUDr., automaticky přijdou i o něj. Podle rektora není proti rozhodnutí univerzity možné odvolání, lidé se mohou bránit pouze žalobou u soudu.

"Odhadujeme, že půjde o 20 studentů. Důvodem pro zrušení diplomu je kumulace více vad a fakt, že pochybení mělo vždy vážný dopad na obsah studia a šlo tedy o vážné a věcné pochybení," uvedl Korbel. Rušení diplomů je podle něj jediným možným právním řešením. Nebudeme odejímat vysokoškolské tituly, neboť je absolvent nikdy nezískal, dodal.

Tituly prý nikdy nebyly nabyty

"Diplomy protiprávně osvědčovaly nabytí titulu, který nikdy nabyt nebyl," řekl Korbel. Jména nemohou být podle něj zveřejněna kvůli zákonu o ochraně osobních údajů. ZČU ale zveřejní všechna anonymizovaná rozhodnutí o zrušení diplomu včetně čísla diplomu, takže veřejnost může tyto údaje vyhledat, aby někdo nemohl být uveden v omyl, dodal.

ZČU vytýká nestandardním magistrům pět typů vad. Jde zejména o nedostatečně dlouhou dobu studia a některé chybějící zkoušky. Některá přijímací řízení byla zmanipulována, pochybení našla kontrola i při závěrečných zkouškách. V některých případech nebyly dohledány diplomové práce anebo se zjistilo, že nikdy neexistovaly.

"Pokud budou chtít lidé, kterým bude zrušen diplom, dále studovat, mohou pokračovat ve studiu, ale bude záležet na konkrétním případu," řekl děkan plzeňských práv Květoslav Růžička.

Kdo přijde o Mgr., přijde i o JUDr.

Titul JUDr. je podle Korbela přímo závislý na předchozím titulu magistr. Tam, kde bude zrušen titul magistr, bude automaticky odebrán i titul JUDr., dodal. K řešení problematických titulů přistoupí škola po ukončení fáze magisterského studia. "U judrů bylo zahájeno řízení pro 12 podezření, ale toto číslo může být ještě navýšeno, protože probíhá expertní počítačová analýza na protiplagiátorském programu v Brně," dodal Korbel.

U držitelů titulů čtyř titulů Ph.D. dokončuje ZČU řízení o dokazování, u pěti z nich zastavila správní řízení, protože doložili své dizertační práce a publikační činnost," uvedl Korbel.

Pravděpodobné zrušení diplomu se bude týkat pouze jednoho bakaláře, rozhodnutí o zrušení diplomu odešle škola v nejbližších dnech. Korbel už dříve potvrdil jméno bývalého šéfa městských strážníků v Plzni Luďka Hosmana, který svou bakalářskou práci opsal. Hosman zůstane jediným potrestaným bakalářem fakulty, u dalších sedmi prověřovaných bylo podle Korbela správní řízení zastaveno.

Aféra s opsanými pracemi a takzvanými rychlostudenty vypukla na právech v Plzni předloni v září. Od té doby se čekalo na konkrétní počet absolventů, jimž univerzita odebere titul.

Související