Trend zvyšování věku pro odchod do důchodu se zřejmě netýká českých soudců. Na základě chystané novely ministerstva spravedlnosti se má snížit horní věková hranice pro výkon funkce soudce ze 70 na 65 let. Konkrétně je tento krok součástí návrhu novely zákona o soudech a soudcích, který ministerstvo rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení.

Záměr ministerstva se ale nelíbí Soudcovské unie ČR. Ta chystané změny vidí jako opatření  protiústavní a diskriminační, uvedla Soudcovská unie v pondělím prohlášení.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) zveřejnil záměr loni v srpnu, když představoval svůj plán reformy justice. Podle něj by snížení věkového limitu mělo zrychlit generační obměnu v justici a resort by zároveň ušetřil peníze,

Novela je krok k diskriminaci

"Soudcovská unie ČR proti tomuto legislativnímu záměru důrazně protestuje a považuje případné snížení věkové hranice pro zánik funkce soudce za protiústavní a izolovaný krok, který neodpovídá demografickému vývoji a celospolečenským jevům, včetně obecného trendu zvyšování věku pro odchod do starobního důchodu. Tento krok lze také bez dalšího označit za diskriminaci z důvodu věku," píše se v prohlášení unie, které má ČTK k dispozici.

Viceprezident unie Tomáš Mottl navíc České televizi (ČT) řekl, že soudci by si na změnu mohli stěžovat u Ústavního soudu. Soudcovská unie podle prohlášení apeluje na zástupce legislativy a exekutivy, aby činili kroky k zavedení institutu "emeritního soudce" do právního řádu.

 Soudcovská unie varuje: Snížení platů soudců odmítáme, je neústavní - čtěte ZDE

"Tento institut představuje - oproti záměru na snížení věkové hranice - systémové řešení způsobilé nejen umožnit generační obměnu v justici, ale přinést rovněž občanům další efekty, jako je zrychlení soudního řízení a posílení práva na spravedlivý proces zajištěním stejné dostupnosti soudů ve všech regionech ČR," uvedla v pondělí unie.

Pospíšil loni v srpnu při představování justiční reformy uvedl, že věková hranice by se měla snížit i pro státní zástupce.
"Domnívám se, že tento zásah umožní, aby v nějakém časovém horizontu mohli přijít lidé, kteří již mají nekomunistické vzdělání," řekl tehdy Pospíšil.

Soudci vystudovaní po roce 1989 podle něho ovládají jazyky, mají často zahraniční zkušenosti a rozumějí informačním technologiím. Starší lidé by mohli v případě zájmu zastávat pozice asistentů soudců. Nyní mohou soudci a státní zástupci vykonávat funkci do 70 let, o pět let nižší hranice platila do roku 2002.

Související