Čtyři pětiny českých obyvatel jsou přesvědčeny o tom, že lidé v České republice dosahují bohatství převážně nepoctivou cestou a využívají přitom spíše konexe a známosti než své schopnosti. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury STEM, které poskytla tento týden. 

Téměř 90 procent občanů se domnívá, že za poslední desetiletí se ve společnosti zvětšily rozdíly mezi lidmi, přičemž většina pochybuje o tom, že je to spravedlivé a že největší šance mají lidé šikovní, schopní a pracovití.

Tři čtvrtiny občanů si myslí, že rozdíly v příjmech mezi lidmi by se měly zmenšit. Dvě třetiny by pomocí vyšších daní přerozdělovaly příjmy ekonomicky úspěšnějších ve prospěch méně úspěšných.

Průzkum naznačuje, že nevoli veřejného mínění nevyvolává jen samotný fakt zvětšování sociálních rozdílů, ale občanům vadí především nerovnost šancí. To, že se někdo stane úspěšným a jiný ne, je podle veřejnosti dáno nespravedlivými okolnostmi.

Většina české veřejnosti považuje za správné, aby opravdu schopní lidé měli mnoho peněz. Mírně nadpoloviční většina je přesvědčena o tom, že šikovný člověk v české společnosti může své schopnosti dobře uplatnit. Před 13 roky si to ovšem myslelo skoro osm lidí z deseti. Většina nesouhlasí s tím, že nejvíce se v české společnosti daří lidem schopným a pracovitým.

Vyšší daně pro bohaté

Představy veřejnosti o tom, jak zmenšení příjmových rozdílů zajistit, nejsou podle STEM tak jednoznačné. Podle většiny je spravedlivé, aby lidé s vyššími příjmy platili vyšší sazbu daně než lidé s příjmy nižšími. Dvoutřetinová většina populace tedy navrhuje, aby vláda pomocí vyšších daní přerozdělovala příjmy "bohatých" ve prospěch těch, kteří na tom nejsou ekonomicky dobře, uvádí STEM.

Polovina lidí souhlasí s tím, že lidem by pomohlo a české ekonomice neublížilo, kdyby se všem výrazně zvýšily mzdy. Druhá polovina toto řešení odmítá, zjistil STEM. Souhrnně podle agentury platí, že třetina populace podporuje zmenšení rozdílů v příjmech, přerozdělování příjmů pomocí vyšších daní a výrazné zvýšení mezd všech lidí.