Senát doporučuje vytvořit systém záruk, který zamezí předávání dat o leteckých pasažérech do zemí mimo EU bez souhlasu členského státu. Požaduje také, aby všechny případné dohody EU s jinými státy o předávání těchto údajů podléhaly souhlasu národních parlamentů.

Senátoři se na tom shodli ve čtvrtek v debatě nad sdělením Evropské komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících do třetích zemí. Tyto údaje se shromažďují hlavně kvůli boji s terorismem a mezinárodním zločinem.

Údaje do jmenné evidence cestujících (Passanger Name Record; PNR) shromažďuje letecký dopravce pro účely rezervace a odbavení. Jak stojí v materiálu pro senátory, jde o záznam o cestovních požadavcích každého cestujícího, který obsahuje například termín cesty, kontaktní údaje, jako jsou adresa a telefonní čísla, údaje o cestovní agentuře, platbě, čísle sedadla a zavazadlech.

Podle senátora Tomáše Töpfera (ODS) je těchto požadovaných údajů víc než 30, a to třeba včetně údajů o stravovacích návycích.

Pospíšil: Ta data by se neměla ani sbírat

Senátoři proto také chtějí, aby se prokázalo, jaký je přiměřený objem získávaných a využívaných dat vzhledem k jejich případnému užitku v boji proti terorismu. Senátní komise pro ochranu soukromí se domnívá, že rozsah shromažďovaných dat je nepřiměřený. Jiří Pospíšil (ODS) prohlásil, že tato data by se neměla nejen předávat, ale ani vůbec sbírat.

"Bohužel, musíme se přizpůsobit tomu, co se dnes děje," uklidňoval senátory ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Podotkl, že pokud by Česko k těmto dohodám nepřistoupilo, mohly by české aerolinky létat nanejvýš mezi Prahou a Mošnovem.

Komise ve svém sdělení vysvětluje, že vzhledem k nárůstu využívání systémů PNR považuje za nezbytné posoudit svůj přístup k předávání údajů třetím zemím. Ujišťuje, že nový pohled na tento přístup by měl poskytnout právě silné záruky ochrany údajů a úplné dodržování základních práv.

Ministr Schwarzenberg senátorům řekl, že mandát, který členské státy komisi ke sjednávání dohod s dalšími státy schválily, je v tomto směru velmi přísný a obsahuje například podmínku uchovávat osobní data jen po omezenou dobu.