Lidé se nyní dozvědí, jak který ministr na jednání vlády hlasoval o věcech týkajících se nakládání s majetkem státu, o veřejných zakázkách či o dotacích a grantech. Vláda ve středu podle premiéra Petra Nečase (ODS) schválila změnu svého jednacího řádu, která zajišťuje, aby taková informace byla dostupná na internetu. Novinku, kterou kabinet plní část svého programového prohlášení, do vlády přinesl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

Výsledek hlasování jednotlivých členů vlády bude od nynějška součástí záznamu ze schůze, který je dostupný na internetu. Nečas připomněl, že podobný postup si koaliční strany dohodly už při jednání o vzniku vlády.

Jednací řád kabinetu dosud neumožňoval, aby se při projednávání materiálu na schůzi vlády hlasovalo o návrhu podle funkcí v kabinetu a s uvedením výsledku hlasování jednotlivých členů vlády. V záznamu byl dosud uváděn jen výsledek hlasování v podobě celkového počtu hlasů pro předložený návrh, proti němu a těch, kteří se zdrželi. Nebylo tak zpětně zřejmé, kteří členové vlády materiál podpořili a kteří ne.

Součástí ve středu přijatého návrhu ministra spravedlnosti je i rušení zatím platné povinnosti úřadu vlády předložit jako součást materiálu pro jednání kabinetu návrh zprávy pro tisk.

Zveřejňování informací o hlasování členů vlády ve věcech, kterých se novinka týká, bude zajišťováno prostřednictvím internetových stránek úřadu vlády. Už dnes jsou tam uváděny záznamy z jednání kabinetu.

Pospíšilův materiál obsahuje také změny nově upravující postup při předkládání nelegislativních materiálů schválených vládou komorám parlamentu, především takzvaných prezidentských mezinárodních smluv.

Související