Bezpečnostní rada v pondělí vyhodnotila podzimní cvičení NATO Cyber Coalition 2010, které bylo zaměřené na procvičování procedur kybernetické ochrany a schopností spolupráce mezi odpovědnými složkami státu na národní i mezinárodní úrovni. Českou republiku na cvičení zastupoval tým expertů ze Střediska reakce na počítačové incidenty ministerstva obrany, který se prý do akce zapojil "relativně úspěšně".

Nejsložitější ze tří cvičených scénářů vyřešil český tým jako první ze všech účastnických zemí, tedy i před experty z Francie, Británie a Spojených států, a zároveň splnil všechny úkoly cvičení.

Vyhodnoceno bylo i další cvičení z loňského podzimu, které se konalo pod názvem Krize 2010. Toto cvičení orgánů krizového řízení vycházelo z národní strategie boje proti terorismu pro léta 2010-2012 a zúčastnili se ho policisté, hasiči a také zpravodajské služby nebo firmy, na které by mohl být případný teroristický útok směřován. Policisté tehdy nacvičovali i v budově pražského ústředí České národní banky (ČNB), a to reakci na teroristický útok.

Bezpečnostní rada také vyzvala ministr vnitra Radka Johna, aby předložil svůj návrh Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti ještě předtím, než dokument projedná vláda. Informovalo o tom tiskové oddělení úřadu vlády. John má představit materiál kabinetu do poloviny letošního roku, bezpečnostní rada jej chce vidět dříve, protože problematiku pokládá za důležitou.

Související