Do milionu domácností na Moravě začnou od pondělí roznášet aktivisté letáky, v nichž vyzývají obyvatelé, aby se při sčítání lidu přihlásili k moravské národnosti a zvážili, zda jako svůj mateřský jazyk neuvedou moravštinu.

"Naše finanční možnosti nám neumožňují, abychom distribuovali letáky do všech domácností. Asi 400 000 letáků nám nyní schází. Přesto bude při této letákové akci pokryta větší část Moravy," uvedl předseda politické strany Moravané Jiří Novotný. Na podporu uvádění moravské národnosti se v sobotu v Brně konalo setkání aktivistů, jehož se zúčastnilo sto lidí.

Statistici Moravanům přidělili speciální kód

Zástupkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ) Dagmar Pospíšilová na něm potvrdila, že při sčítání budou řádně sečteni občané s moravskou národností i lidé hlásící se k moravskému jazyku. Úřad mu již přidělil i k tomu potřebný speciální kód. Podle příznivců Moravy splnil statistický úřad všechny jejich požadavky tak, aby sčítání přineslo kvalitní informace o jejích obyvatelích.

Podle předsedy občanského sdružení Moravská národní obec Jaroslava Krábka je naprosto nepopiratelné, že v České republice je jeden spisovný jazyk, a to český. Do formulářů se ale nebude vypisovat spisovný, nýbrž mateřský jazyk.

"Na Moravě se jazyk, jimž lidé mluvili, nazýval moravský neboli moravština. Uváděli jej tak i lidé do sčítacích archů za Rakouska-Uherska, a to ještě počátkem 20. století," vysvětlil Krábek. Uvedení moravského jazyka do sčítacích archů vnímá jako emotivní vyjádření obyvatel Moravy k jejich hovorovému jazyku. Obdobným příkladem je podle něj v Bosně bosenština, která je shodná se srbochorvatšinou používanou v bývalé Jugoslávii.

Z 1,3 milionu zbylo 400 tisíc

K moravské národnosti se v roce 1991 přihlásilo přes 1,3 milionu z bezmála čtyř milionů obyvatel Moravy. V roce 2001 se tento počet snížil na asi 400 000 lidí. Novotný uvedl, že pokles způsobilo i to, že moravská národnost byla zpochybňována.

Příznivci Moravy předpokládají, že počet Moravanů zjištěný v nadcházejícím sčítání bude vyšší, než tomu bylo v roce 2001. Pro politické představitele České republiky by to měl být podle nich impulz k tomu, aby se začali vážněji zabývat postavením Moravy i obnovením její samosprávy.

"Cítíme, že zájem o Moravu výrazně vzrůstá, a to především mezi mladými lidmi. Je na politických představitelích, aby se tím zodpovědně zabývali," dodal Novotný.

Související