Oznamte korupční jednání, které povede k policejnímu vyšetřování a my vám za to zaplatíme. To je výzva speciálně založeného Nadačního fondu pro boj proti korupci (NFBPK), který od čtvrtka začal oficiálně přijímat oznámení o protiprávním jednání.

"Od dnešního dne fond přijímá žádosti o grant s cílem odhalit korupci ve veřejné správě. Fond od projektu očekává poskytnutí důkazů o korupci, které povedou k podání trestního oznámení," uvedla Monika Vondráková ze společnosti RSJ Algorithmic trading, která patří podnikateli Karlu Janečkovi a fond zaštiťuje.

Vystudovaný matematik a velmi úspěšný obchodník Karel Janeček tvrdí, že korupce v České republice je obrovská. "Za účelem její redukce je nutné, aby korupční činnost přinášela velká rizika. Naším cílem je usvědčit co nejvíce pachatelů této nejhorší formy krádeže," uvedl obchodník, který působí na světových derivátových burzách.

Jak peníze získat

Žádosti o granty včetně rozpočtu projektu je možné zaslat na e-mail info@nfpk.cz nebo nechat doručit do sídla NFPK na adresu Tržiště 13, 118 00 Praha 1. Zprávy i obálky by měly být označeny heslem GRANT.

"Budeme usilovat, aby byly důkladně prošetřeny významné korupční kauzy, a dbát na to, aby nebyly jako vždy zameteny pod koberec," dodal.

 

Předpremiéra: Vyplaceny byly už dvě odměny

NFPK už v minulosti ocenil první dva bojovníky proti korupci. Odměny ve výši půl milionu korun se koncem března dočkal Libor Michálek, bývalý ředitel Státního fondu životního prostředí, který informoval o korupci na ministerstvu životního prostředí.

Ocenění ve výši 100.000 korun si odnesl nevidomý právník Ondřej Závodský, který loni v září přišel o práci na ministerstvu vnitra, neboť upozorňoval na korupci a plýtvání v Zařízení služeb ministerstva vnitra.

Mezi cíli nadace je podpora odhalování korupční činnosti s významným ekonomickým dopadem na veřejnou správu, podpora projektů odhalujících korupci, maximální snaha o dotahování zveřejněných případů do konce a "podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti".

Z peněz skvělého matematika

NFPK není prvním podpůrným fondem, který Janeček zrealizoval. Vloni založil Nadační fond na podporu vědy a výzkumu. I ten financuje ze svých zdrojů.

Za svůj finanční úspěch Janeček na světových burzách svým znalostem matematiky i hazardu. K obchodování jeho firma používá vlastní matematické modely a algoritmy. Obchodování na burzách uskutečňuje plně automatizovaně pomocí vlastního softwaru provozovaného na serverech umístěných v datových centrech burz.