České vládě se stále nedaří odstraňovat segregaci romských dětí ve školství a Romové v České republice nadále zažívají diskriminaci nejen ve školách, ale také v bydlení. Uvedla to mezinárodní organizace pro ochranu lidských práv Amnesty International (AI) v části své výroční zprávy věnované ČR. Obavy prý vyvolávají také dodatky zákona o přistěhovalcích.

Romové se na veřejnosti setkávají s otevřeným nepřátelstvím a probíhá několik procesů s pachateli útoků na Romy, uvedla AI. Zároveň ocenila, že někteří odsouzení dostali vysoké tresty.

Podle zprávy AI pokračovala segregace romských dětí do škol pro žáky s "mírným mentálním postižením", stejně jako do tříd a škol jen s romskými žáky. "Tři roky po rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který potvrdil zákaz odděleného a podřadného vzdělávání Romů, se vládě stále nepodařilo odstranit diskriminaci ve vzdělávacím systému země," uvádí organizace, která podobné výtky adresovala do ČR i v posledních letech.

 

Vláda přijala v březnu akční plán pro inkluzivní vzdělávání (integrované vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich předpoklady či handicapy), který se však nezabýval diskriminací na základě etnického původu, ani nestanovil konkrétní časový rámec pro odstranění segregace v českých školách.

 

Nicméně realizace tohoto akčního plánu nová vláda odložila a odmítla také dva dodatky k předpisům ministerstva školství, které měly odstranit některé bariéry, jimž čelí romské děti při přístupu ke vzdělání, píše AI.

Připomíná doporučení Výboru ministrů Rady Evropy, který v prosinci vyzval českou vládu k neprodlenému naplňování tohoto akčního plánu a k řešení situace dětí umístěných v nesprávných školách.

Pokud jde o bydlení, AI píše o zářijovém nálezu ombudsmana, podle něhož městský úřad ve Vítkovicích významně porušil předpisy v případě romských žadatelů o trvalý pobyt. Stejně tak se v říjnu vrátil před krajský soud případ vystěhování Romů z centra Vsetína.

Amnesty International napsala, že obavy vzbudil dodatek zákona o přistěhovalcích, který byl přijat v prosinci. Dodatek prodloužil maximální dobu pro internaci běženců ze šesti na 18 měsíců.

Související