Soudy pravděpodobně budou moci ukládat nezletilým vrahům ochranné léčení na neomezeně dlouhou dobu. Počítá s tím novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže, kterou ve středu doporučil poslancům schválit sněmovní ústavně-právní výbor. Předloha je reakcí na případ vraždy v Kmetiněvsi na Kladensku.

Nezletilý pachatel brutálního trestného činu je nyní ve svých 19 letech propuštěn na svobodu z ochranné výchovy bez zápisu v trestním rejstříku a stát nad ním nemá žádnou kontrolu. Takový byl i případ mladíka, který v Kmetiněvsi počátkem roku 2004 jako třináctiletý zabil a posléze sexuálně zneužil svou stejně starou spolužačku. Po propuštění z výchovného ústavu je na svobodě bez dozoru navzdory zjištěné duševní a sexuální poruše.

Novela to má do budoucna změnit. Ochranné léčení budou moci nařídit soudy jako ambulantní nebo ústavní. Soud by mohl podle návrhu uložit léčení dětem, které spáchají zločin kvůli duševní poruše nebo pod vlivem drog. Ve výjimečných případech by mohlo trvat i řadu let nebo celý život. Novela zároveň v rámci práv odsouzeného pamatuje na to, že podmínky léčení budou každoročně soudem přezkoumávány.

 

Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že problém by beze zbytku nevyřešilo vyhovění Kmetiněvské výzvě ke snížením hranice trestní odpovědnosti ze současných 15 na 14 let věku. Neřešilo by případy dvanáctiletých či třináctiletých vrahů. Starosta Kmetiněvsi Luděk Kvapil má však o účinnosti novely pochybnosti a je pro naplnění výzvy.

Související