Studenti denního studia mají od příštího roku získat nárok na výplatu podpor v nezaměstnanosti. Podmínkou bude předchozí pracovní činnost a přispívání na sociální pojištění.

Změnu přináší novela zákona o zaměstnanosti, kterou ve středu schválila vláda. Ministři také mění další pravidla pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ta je nyní přiznána lidem, kteří odpracují za poslední tři roky minimálně 12 měsíců, nově budou muset stejný čas odpracovat za dva roky.

 

Vláda chce novelou odstranit nerovný stav, při kterém studenti sice platí příspěvky státu podobně jako jiní zaměstnanci, ale po ztrátě práce nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na úhradu rekvalifikace nemají. Pokud jsou navíc starší 26 let, musí si také sami platit zdravotní pojištění.

Úpravou odpracované doby, která je podmínkou získání podpory, chce vláda zvýšit aktivitu lidí při hledání vlastního zaměstnání. Změnu přitom kritizovaly například odbory, podle kterých ji nelze hodnotit jinak než jako snahu snížit náklady na výplatu podpor a jako útok na postavení nezaměstnaných.

Zdůvodnění údajným posílením motivace k hledání zaměstnání podle odborů vyznívá groteskně v situaci, kdy nabídka volných pracovních míst je zcela nedostatečná.

"Ohroženi budou zejména občané v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Tím, že dotyční ´nedosáhnou´ nesplněním zpřísněné podmínky předchozího zaměstnání na výplatu podpory, bude jim hrozit pád do chudoby," uvedla v připomínkovém řízení Českomoravská konfederace odborových svazů.

Novela také zavádí nabídku veřejně prospěšných prací nebo veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Pokud ji uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů odmítne, bude vyřazen z evidence úřadu práce.

Převezmou činnost úřadů pracovní agentury?

V oblasti rekvalifikací si bude moci nezaměstnaný nově sám vybrat a najít rekvalifikační kurz a zařízení, kde se bude školit. Navrhne kurz úřadu práce a ten zvolenou rekvalifikaci posoudí s ohledem na jeho zdravotní stav a uplatnitelnost na pracovním trhu.

Další kritizovanou změnou, a to nejen ze strany odborů, ale i opozice, je možnost převést zprostředkování zaměstnání z úřadů práce na pracovní agentury. Ty za to budou dostávat za každého uchazeče 5000 Kč, za jeho umístění 1250 Kč a za jeho setrvání v pracovním poměru na dobu neurčitou po dobu nejméně šesti měsíců dalších 500 Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které novelu připravilo, odhaduje náklady spojené s tímto sdíleným zprostředkováním na 180 milionů korun za zhruba 90 tisíc lidí. Argumentuje přitom tím, že by se to mělo týkat především obtížně umístitelných uchazečů o práci a převedeni na pracovní agenturu by měli být jen se svým souhlasem.

 

Novela přináší také zpřísnění za nelegální zaměstnávání, a to z 10 tisíc na 100 tisíc korun. Naopak snížena bude maximální částka pokuty za neplnění oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti z 500 tisíc na 100 tisíc Kč. Kontrolu nelegálního zaměstnávání bude mít na starosti Státní úřad inspekce práce.

Novela kromě toho ruší povinnost zaměstnavatele hlásit volná místa na úřady práce. Hlášení bude nově dobrovolné. Při podání žádosti o příspěvek v rámci aktivní politiky zaměstnanosti potom firmy nebudou muset předkládat úřadu práce potvrzení o bezdlužnosti, pokud se dohodnou s úřadem, že si toto potvrzení obstará sám.

Související