Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dostal prostřednictvím ministerstva zdravotnictví rozhodnutí pařížského soudu. Jde o prvoinstanční verdikt civilního soudu.

"Rozhodnutí pařížského soudu nepostihuje konkrétní majetek České republiky na francouzském území," uvedla mluvčí úřadu Jana Rennerová. Není tedy rozhodnuto, co by chtěla firma státu zabavit. "Navíc žádná exekuce nebyla nařízena," doplnila mluvčí.

Podle úřadu jde o rozhodnutí vydané na návrh společnosti Diag Human SE, které činí Konečný rozhodčí nález ze  4. srpna 2008 vykonatelným na francouzském území, přičemž soud se nezabýval argumenty povinného, to znamená České republiky. "Pouze bez hlubšího zkoumání posoudil návrh protistrany, našimi argumenty se nezabýval," doplnila Rennerová.

Rozhodnutí vídeňského i pařížského soudu lze zvrátit řádným opravným prostředkem, čehož Česká republika využije a proti oběma rozhodnutím se odvolá.

Související