Vyhnout se trestu za dopravní přestupek už nebude tak snadné. Poslanci ve středu schválili novelu silničního zákona, která zakazuje použít velmi častý trik - výmluvu, že vozidlo ve skutečnosti řidíl někdo jiný.

Dnes je možné úřadům jednoduše říci, že přestupek zavinila takzvaná osoba blízká a řidič se vyhnul pokutě. Úředníci v tu chvíli neměli příliš mnoho dalších možností. Novela, kterou schválila sněmovna, ale jasně říká, že když se neprokáže vina řidiče, odpovědnost nese majitel nebo provozovatel vozidla.

Provozovatel automobilu bude muset nově zajistit, aby řidič, který automobil používá, dodržoval předpisy. Pokud tak neučiní, spáchá sám správní delikt, za který by mohl dostat až desetitisícovou pokutu.

Její výše má být závislá na druhu přestupku, který řidič vozem spáchal. Sankce pro provozovatele bude ale bez trestních bodů.

Přestupek řidiče, na který se bude odpovědnost vztahovat, bude muset zjistit automatický radar, nebo když půjde o přestupek nepovoleného zastavení. Úřady provozovatele podle předlohy potrestají v případě, že se jim nepodaří řidiče zjistit.

Provozovatel by však za přestupek nebyl zodpovědný v případě, že prokáže, že mu byl automobil před spácháním přestupku odcizen, nebo jej převádí na někoho jiného.

Novela silničního zákona přináší i další změny. Například zvyšuje až na výjimky věk pro řízení silných motocyklů na 24 let.

Z nově navrhovaného pravidla řízení silných motocyklů od 24 let novela vyjímá motoristy, kteří už mají dvouletou zkušenost s řízením slabších strojů. Tito řidiči by mohli řídit silný stroj od 20 let.

Změna by se měla týkat motocyklů s výkonem nad 35 kilowattů. U motocyklů do 35 kilowattů se věková hranice pro získání oprávnění posune ze 17 na 18 let.

Novela má také zamezit takzvané "řidičákové turistice". Tedy tomu, aby občané v Evropské unii měli více řidičských průkazů. České úřady budou od příštího roku kontrolovat, jestli žadatel o řidičský průkaz už nějaký nemá, nebo zda mu řidičské oprávnění neodejmuly úřady jiného členského státu EU.

Související