Nad prací policistů, celníků a příslušníků vězeňské služby začne bdít nová inspekce, která se bude zabývat jejich trestnou činností. Vláda Petra Nečase ve středu přijala zákon umožňující vznik Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Podle Nečase má vznik nezávislé inspekce vést k efektivnějšímu boji s korupcí v bezpečnostních sborech a k účinnému stíhání trestných činů příslušníků a zaměstnanců policie, celní správy, vězeňské služby i samotné inspekce.

"Ze stávajících vnitřních inspekcí bude vytvořen jeden nezávislý celek, který bude mít možnost vyšetřovat trestné činy příslušníků těchto bezpečnostních sborů," vysvětlil předseda vlády.

Zákon, který je součástí protikorupčních snah kabinetu, podle něj vláda přijala jednomyslně.

Inspekce má být samostatným bezpečnostním sborem, na jehož příslušníky by se vztahoval zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Má mít postavení policejního orgánu podle trestního řádu a pravomoci celostátního útvaru kriminální policie.

Inspekce za 280 milionů ročně

Inspekce má být ekonomicky samostatná. Vládou schválený zákon počítá s tím, že bude mít postavení organizační složky státu s vlastním rozpočtem.

Předkladatelé počítají s ročními náklady na fungování GIBS ve výši téměř 280 milionů korun, jednorázové výdaje na vznik inspekce a její vybavení vyčíslili na skoro 46 milionů korun. V prvním roce fungování by tak byl rozpočet zhruba ve výši 325 milionů korun.

Většina peněz, celkem přes 185 milionů korun, by přešla z rozpočtů ministerstev vnitra, spravedlnosti a financí.

Drtivou většinu - asi 174 milionů - z toho tvoří nynější náklady vnitra na policejní inspekci. Zbytek rozpočtu GIBS - v prvním roce skoro 140 milionů korun a v dalších letech téměř 94 milionů korun - by šel ze státního rozpočtu.

Návrh počítá s tím, že by se výdaje státu mohly ještě o 11 milionů korun navýšit v případě, že by bylo nutné pro generální inspekci pronajmout novou nemovitost. Na GIBS mají také být převedeny nemovitosti, které nyní využívá policejní inspekce.

Práce pro více než 300 lidí

Podle důvodové zprávy pro středeční jednání vlády je počítáno s 335 tabulkovými místy, z toho 275 pro příslušníky a 60 pro občanské zaměstnance.

Do GIBS po jejím vzniku přejde celkem 209 tabulkových míst příslušníků a tři tabulková místa občanských zaměstnanců policejní inspekce, 16 tabulkových míst zaměstnanců ostatních složek vnitra, deset tabulkových míst příslušníků vězeňské služby a devět tabulkových míst příslušníků celní správy.

Nově má vzniknout 47 tabulkových míst příslušníků a 41 tabulkových míst občanských zaměstnanců.

Zákon počítá s tím, že by inspekce prováděla zkoušky spolehlivosti. Podle předkladatelů má mít na starosti veškerou kriminalitu příslušníků a občanských zaměstnanců policie.

U celní správy a vězeňské služby by stíhala trestnou činnost všech příslušníků, u občanských zaměstnanců by šlo o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů.

Kopie modelu tajných služeb

V případech kriminality samotných příslušníků a zaměstnanců GIBS návrh kopíruje model tajných služeb - prověřování, tedy fázi před zahájením trestního stíhání, má vést zvláštní vnitřní oddělení inspekce, fázi vyšetřování, která začíná zahájením stíhání, by již vedl státní zástupce.

Související