Lékařka Alena Kubáčová z Nového Lískovce byla loni odsouzena za vypisování falešných neschopenek k sedmi letům vězení. Proti rozsudku podala dovolání k Nejvyššímu soudu, ten ho však odmítl. V pondělí jí prezident Václav Klaus spolu s dalšími sedmi lidmi udělil milost.

V jejím případě to odůvodnil vysokým věkem lékařky i jejím špatným fyzickým a psychickým stavem.

Vedení Strany zelených upozornilo, že prezident omilostnil svou bývalou stranickou kolegyni. Kubáčová totiž byla  v letech 1994 – 2002 členkou a zastupitelkou Klausovy ODS v Brně – Novém Lískovci. Vyzývá Klause, aby vzal své rozhodnutí zpět.

 

„Rozhodnutí Václava Klause udělit milost bývalé stranické kolegyni, která v době jeho šéfování ODS zastupovala tuto stranu v místní samosprávě, považuji za skandální. Prezident by měl své rozhodnutí přehodnotit, neboť podezření, že se nechal ovlivnit stranicko- politickými sympatiemi k odsouzené podvodnici je vážné," tvrdí šéf strany Ondřej Liška.

Rozsáhlého podvodu s neschopenkami se podle soudu účastnily desítky lidí, přičemž Kubáčová byla jednou z hlavních akterék. Vystavovala falešné potvrzení o nemoci známým a příbuzným členů skupiny, kteří naoko pracovali jako dělníci ve spřátelených firmách za nadstandardně vysoké platy.Skupina takovým jednáním připravila stát na dávkách nemocenského pojištění během dvou let o 11,4 milionu korun.

Na případ se přišlo před třemi lety a Vrchní soud v Olomouci loni Kubáčové za podvod vyměřil sedmiletý trest vězení, pokutu půl milionu korun a na osm let jí zakázal vykonávat profesi. Lékařka se hájila tím, že jí někdo před lety z ordinace ukradl formuláře neschopenek a ty pak prý zneužil pomocí padělaných razítek a potvrzení.

Milosti se kromě Kubáčové dočkali ještě další tři ženy a čtyři muži. "Prezidenta k jejich udělení vedly většinou humanitární důvody," uvedl mluvčí Hradu Radim Ochvat.

 

Komu udělil prezident Václav Klaus v červenci 2011 milost:

1. Ladislavu Baranovskému prominul trest odnětí svobody uložený za zanedbání povinné výživy. Přihlédl k obtížné sociální situaci jmenovaného, který běžné výživné pravidelně hradí a dlužné výživné se snaží postupně splácet. V případě vykonání trestu odnětí svobody by ztratil zaměstnání a výživné by opět nemohl platit.

2. Ladislavu Bednaříkovi prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za podvod, zpronevěru a padělání a pozměňování peněz. Přihlédl k vyššímu věku a zdravotnímu stavu jmenovaného, který se léčí s onkologickým onemocněním. Jmenovaný část trestu již vykonal.

3. Pavlu Formánkovi přeměnil trest odnětí svobody v trvání 127 dnů uložený za zanedbání povinné výživy zpět na trest obecně prospěšných prací. Přihlédl k obtížné sociální situaci v rodině jmenovaného a jeho snaze dlužné výživné uhradit. V případě vykonání trestu odnětí svobody by ztratil zaměstnání a výživné by opět nemohl platit.

4. Barboře Gáborové prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za podvod. Přihlédl k obtížné sociální situaci rodiny se 6 nezletilými dětmi a tomu, že paní Gáborová nyní očekává narození dalšího dítěte. Jmenovaná část trestu již vykonala a v minulosti nebyla trestána.

5. Kateřině Krejčíkové prominul trest odnětí svobody uložený za majetkovou trestnou činnost. Přihlédl k tomu, že skutku se dopustila před 10 lety jako 17letá a od té doby žije řádným životem. Vzorně se stará o své dvě nezletilé děti, které s ohledem na svůj zdravotní stav vyžadují zvýšenou péči.

6. Aleně Kubáčové prominul zbytek trestu odnětí svobody a peněžitý trest uložené za podvod, padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů, a to pod podmínkou, že se po dobu  5 let od udělení milosti nedopustí trestného činu. Přihlédl k vyššímu věku jmenované, jejímu dosavadnímu řádnému a společnosti prospěšnému životu a současnému špatnému psychickému stavu. Jmenovaná část trestu již vykonala a v minulosti nebyla trestána.

 7. Jaroslavu Němečkovi prominul trest odnětí svobody uložený za zanedbání povinné výživy. Přihlédl k závažnému zdravotnímu stavu jmenovaného, pro který mu byl výkon trestu opakovaně soudem odložen. Pan Němeček dlužné výživné již v plné výši uhradil a  v minulosti nebyl trestán.

 8. Žanetě Odehnalové přeměnil trest odnětí svobody v trvání 185 dnů uložený za majetkovou trestnou činnost zpět na trest obecně prospěšných prací. Přihlédl k tomu, že činu se dopustila před 5 lety jako 17letá a nyní řádně pečuje o svoji roční dceru.