Ministr vnitra Jan Kubice (nestraník) má do listopadu zpracovat návrh na pozastavení činnosti KSČM. Úkol mu uložila vláda přesto, že vzala na vědomí analýzu připravenou jeho ministerstvem, která podobný krok nedoporučuje.

KSČM podle expertů ministerstva vnitra nenaplňuje žádný z bodů, které Nejvyšší správní soud v minulosti vyjmenoval jako možné důvody pro zrušení politické strany. Právní experti nenalezli důkazy, že by strana aktivně spolupracovala se sdruženími, která prosazují komunistickou ideologii agresivněji, demokracii prý neohrožuje.

"Program strany v kontextu projevů jejích představitelů, oficiálních materiálů či webových prezentací neodůvodňuje závěr, že právní kroky vůči KSČM by mohly mít naději na úspěch," citovaly nedávno Lidové noviny závěr analýzy.

Funguje 20 let

"Je nutné brát v úvahu, že strana již dvacet let funguje v rámci demokratického právního státu a zatím nic nenaznačuje, že by se s chováním KSČM společnost nedokázala vyrovnat v rámci demokratických voleb," stojí v dokumentu, který vzala vláda na vědomí.

Pro možné zrušení podle něj nehovoří ani rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Plyne z nich totiž, že soudy jsou po skončení studené války tolerantnější vůči komunistické ideologii než k ideologii nacistické.

Někteří politici vládních stran však už před jednáním kabinetu dávali najevo, že se stanoviskem právníků vnitra nebudou řídit.

Související