Česko přestane dorovnávat důchody lidem, kteří pracovali v době Československa na Slovensku a dnes kvůli tomu dostávají nižší penzi. Rozhodlo o tom ministerstvo práce, které tak zareagovalo na stanovisko Soudního dvora EU, podle něhož by příspěvky měli dostávat i lidé z ostatních států sedmadvacítky, jinak by je ČR diskriminovala.

"V souvislosti s rozhodnutím Soudního dvora EU bylo ministerstvo práce a sociálních věcí nuceno zrušit dosavadní úpravu k dorovnávání nižších slovenských důchodů, neboť - ve světle uvedeného rozhodnutí - byla zjevně diskriminační," uvedla mluvčí ministerstva práce Viktorie Plívová.

Podle ní proto Česká správa sociálního zabezpečení, která penze vyplácí, nemůže o žádostech rozhodovat kladně.  Důchodci, jimž se penze už nyní dorovnává, o příplatek nepřijdou. Bude se jim dál poskytovat.

Evropský soudní dvůr v červnu rozhodl, že každý občan EU, který pracoval v Československu a má nárok na československý důchod, může zažádat o dorovnávací příspěvek, jestliže ve své zemi dostává nižší důchod, než by dostával podle českých propočtů. Česku proto hrozilo vyplácení až 100 miliard korun žadatelům z EU, zejména slovenským důchodcům.

"Takové navýšení důchodových nákladů by si vyžádalo výrazný zásah do státního rozpočtu a případně i zvýšení pojistného," doplnila Plívová. Podle ní ministerstvo brzy navrhne zákon, který by doplácení vyloučil.

Ústavní soud byl na straně důchodců

Pravidla pro vyplácení penzí stanovila po rozdělení Československa dohoda o sociálním zabezpečení, kterou nástupnické státy podepsaly. Dobu pojištění pro nárok na penzi započítává ta země, kde měl sídlo zaměstnavatel ke dni rozdělení společného státu. Slovenskou penzi tak dostávají třeba i lidé, kteří celou dobu žili a pracovali v Česku.

Nižšími důchody od sousedů se v minulosti několikrát zabýval Ústavní soud. Většinou dal za pravdu důchodcům a uvedl, že by čeští občané měli mít nárok na českou penzi, i když pracovali v době společného státu pro podnik se sídlem na Slovensku.

Čechům se nižší slovenské penze začaly dorovnávat před třemi lety. Rozhodl o tom tehdejší ministr práce Petr Nečas. Už tehdy poukazoval na to, že se problém dal vyřešit snadno a bez nároků pro další euroobčany do května 2004 před vstupem Česka do EU, bývalí ministři se jím ale nezabývali. Ministerstvo se pak snažilo hledat cestu, aby se doplatek týkal jen Čechů.

Související