Lidé, kteří si v únoru nestihli podat přihlášku nebo neuspěli u červnových přijímacích zkoušek, mají stále šanci od října nastoupit k vysokoškolskému studiu. Většina českých veřejných univerzit totiž v těchto dnech vypisuje doplňkové kolo zkoušek na místa, která se nepodařilo obsadit.

Nejvíce volných míst je tradičně na technicky zaměřených školách, které dlouhodobě bojují s malým zájmem uchazečů.

"Přijímací zkoušky u nás neděláme. Vezmeme každého, kdo předloží maturitní vysvědčení," řekl serveru IHNED.cz děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na pražském ČVUT Miroslav Čech. Skutečným sítem totiž na této škole nejsou přijímací zkoušky, ale první semestr. Ten kvůli náročné matematice a fyzice nezvládne polovina studentů. Termín pro podání přihlášky vyprší 15. srpna.

ČVUT přijímá také studenty do nového magisterského oboru Civilní nouzové plánování, který se otevřel na zdejší Fakultě biomedicínského inženýrství. Náplň oboru vychází ze systému NATO a jeho absolventi budou umět plánovat ochranu obyvatelstva při krizových situacích, například při povodních. Uspět může až 20 uchazečů, na které čeká znalostní test.

Zájemci se mohou hlásit také na strojní fakultu Technické univerzity v Liberci. "Několik volných míst máme ve všech bakalářských oborech. Zájem o ně je i nyní o prázdninách slušný," řekla Radka Dvořáková ze studijního oddělení fakulty.

Na jaké vysoké školy se lze ještě přihlásit:

 

PRAHA

Univerzita Karlova

Katolická teologická fakulta

Bakalářské, navazující magisterské i 5-leté magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2011

Evangelická teologická fakulta

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 29. 7. 2011

ČVUT

Fakulta elektrotechnická

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 30. 6. 2011

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 8. 2011 (bakalářské studium), 9. 9. 2011 (navazující magisterské studium)

Fakulta biomedicínského inženýrství

Navazující magisterské studium:

Civilní nouzové plánování

Poslední termín podání přihlášky: 1. 8. 2011

VŠ chemicko-technologická

Bakalářské studium

Přihlášky přijímá od 1. 7. 2011

VŠE

Fakulta financí a účetnictví

Navazující magisterské studium:

Finanční inženýrství

Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2011

Fakulta podnikohospodářská

Bakalářské studium:

Podniková ekonomika a management (studium v RJ)

Poslední termín podání přihlášky: 12. 8. 2011

Fakulta informatiky a statistiky

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 31. 8. 2011 (2. kolo pro obor Podnikové informační systémy)

Česká zemědělská univerzita

Technická fakulta

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 12. 8. 2011

Fakulta životního prostředí

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2011

 

OLOMOUC

Univerzita Palackého

 

Přírodovědecká fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 8. 2011

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Jihočeská univerzita

 

Teologická fakulta

Bakalářské, navazující magisterské i 5-leté magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 19. 8. 2011

 

PLZEŇ

Západočeská univerzita 

Fakulta strojní

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 14. 8. 2011

Fakulta elektrotechnická

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 12. 8. 2011
 

Fakulta ekonomická

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2011

 

ÚSTÍ NAD LABEM

Univerzita J. E. Purkyně

Fakulta životního prostředí

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 19. 8. 2011
 

Pedagogická fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 22. 8. 2011
 

Přírodovědecká fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 22. 8. 2011

 

OSTRAVA

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 28. 7. 2011 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2011

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2011

 

OPAVA, KARVINÁ

Slezská univerzita 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 8. 2011 (bakalářské studium), 18. 8. 2011 (navazující magisterské studium)
 

Matematický ústav v Opavě

Bakalářské, navazující magisterské i 5-leté magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 8. 2011
 

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářské studium:

Všeobecná sestra

Poslední termín podání přihlášky: 15. 8. 2011

 

HRADEC KRÁLOVÉ

Univerzita Hradec Králové  

Přírodovědecká fakulta

Bakalářské studium:

Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

Navazující magisterské studium:

Fyzikální měření a modelování

Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2011

 

ZLÍN

Univerzita Tomáše Bati 

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářské studium:

Inženýrská informatika

Poslední termín podání přihlášky: 19. 8. 2011

PARDUBICE

Univerzita Pardubice 

Filozofická fakulta

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 5. 8. 2011

 

LIBEREC

Technická univerzita 

Fakulta strojní

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2011
 

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 14. 8. 2011 

Ústav zdravotnických studií

Bakalářské studium:

Všeobecná sestra
Biomedicínská technika

Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2011

 

JIHLAVA

Vysoká škola polytechnická

Bakalářské studium 

12. 8. 2011 (3. kolo pro obor Počítačové systémy a Aplikovaná informatika)

Zdroj: server TOPZINE.cz

 

 

Volná místa má Dopravní fakulta Univerzity Pardubice, která studenty přijímá po doložení slušného prospěchu ze střední školy.

V průběhu srpna akceptuje přihlášky také Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Uchazeči se mohou přihlásit na zdejší pedagogickou nebo přírodovědeckou fakultu, volno nabízí i fakulta životního prostředí. V průběhu srpna nabírají také dvě fakulty VŠE v Praze - podnikohospodářská fakulta a fakulta statistiky a informatiky. Školy se tak snaží naplnit místa, která neobsadily během červnových zkoušek.

Související