Soudci v úterý uspěli se stížností u Ústavního soudu, kde napadli snížení svých platů od letošního ledna. Na peníze jim v rámci úsporného balíčku sáhlo ministerstvo spravedlnosti. Jeho opatření, které snížilo platovou základnu na 54 005 korun měsíčně, však ÚS zrušil. S platností pro letošní rok.

Nález se týká všech soudců s výjimkou členů Ústavního soudu, kteří jsou odměňováni podle jiných pravidel.

Rozhodnutí ÚS má ale háček: na jednu stranu oznámil, že platy soudců by neměly klesat, na druhou stranu ale neřekl, že soudci mají automaticky nárok na zpětné doplacení zkrácené mzdy, kterou dostávají od ledna. A také neurčil, kolik vlastně mají soudci nově brát. To nechává na rozhodnutí státu.

Ten ale šetří a sám od sebe jim pomocnou ruku nenabídne. Podle ministra Jiřího Pospíšila (ODS) jeho úřad nezačne mzdy plošně dorovnávat. O tom by prý musela rozhodnout vláda.

"Pokud Ústavní soud explicitně neřekl, že mají být doplacené peníze, pak předpokládám, že vláda nebude aktivně doplácet peníze bez toho, že by zde byly rozsudky obecných soudů," řekl Pospíšil.

Jinými slovy: teprve až některý ze soudů rozhodne o tom, že některému ze soudců náleží doplatek mzdy od letošního ledna, uvolní jeho resort první peníze.

Ve hře jsou stovky milionů. "Lze předpokládat, že rozhodnutí Ústavního soudu bude zvyšovat nároky na rozpočet resortu v řádu stamilionů korun," sdělila Pospíšilova mluvčí Tereza Palečková.

Soudci doplatky chtějí. A žalují stát

Hrozba doplatků je reálná. U českých soudů už nyní leží desítky žalob, které podali soudci na začátku letošního roku a domáhají se dorovnání mezd. Z úterního nálezu ovšem jasně nevyplývá, kolik peněz by měli zpětně získat.

"Touto otázkou se zřejmě budou zabývat soudy v dalších řízeních o individuálních žalobách soudců," uvedla mluvčí soudu Jana Pelcová. Soudci ale úterním nálezem získali pádný argument v jednotlivých sporech.

"Soudcovské příjmy obecně by neměly být snižovány, neměly by být předmětem politického vyjednávání. A pokud by již mělo dojít k jejich omezení nebo snížení, pak pouze ve výjimečných případech. A výjimečný případ v tomto okamžiku nenastal," řekl vedoucí vnějších vztahů soudu Vlastimil Göttinger.

Verdikt ÚS platí jen pro letošek

ÚS vyhověl stížnosti soudců jen částečně. Verdikt platí pouze pro letošní rok. Další úsporné změny pro příští roky včetně trvale sníženého koeficientu pro výpočet mezd ponechal ÚS v platnosti. Nemohl se jimi prý zabývat, dokud nejsou přímo aplikovány v praxi.

Teoreticky je tak možné, že se podobný spor bude opakovat i příští rok, až vstoupí v platnost výměry pro rok 2012.

Prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník úterní nález přivítal a poděkoval ústavním soudcům za odvahu.

"Mrzí mě, že se musíme opakovaně obracet na Ústavní soud prakticky každý rok znovu a znovu, abychom se domohli svých zákonných práv. Domnívám se, že je to velmi nedůstojné," řekl Lichovník.

Nevyloučil, že pokud zákonodárce nepřijme nějakou "rozumnější úpravu" pro následující rok, může se otázka platů soudců vrátit znovu k ÚS.

Ústavní soud v úterý podobně jako již několikrát v minulosti kritizoval politiky za snahu zasáhnout do hmotného zabezpečení soudců. "Nálezy Ústavního soudu nejsou ze strany výkonné a zákonodárné moci respektovány," stojí v nálezu.

Vzepřelo se Brno

Návrh směřující proti letošnímu snížení soudcovských mezd podal Městský soud v Brně. Navrhl zrušit zákonná ustanovení, jimiž se od začátku letošního roku dočasně snížila platová základna pro soudcovské mzdy a do budoucna klesl koeficient, který určuje poměr mezd soudců a průměrného platu v rozpočtové sféře.

Návrh uspěl jen částečně.

Platová základna, od které se mzdy počítají na základě funkcí a odpracovaných let, se podle zrušeného ustanovení zákona pro letošní rok snížila o pět procent na 54 005 korun. Pro následující tři roky by měla činit 56 849 korun.

Poté by se měly soudcovské platy trvale vypočítávat podle sníženého koeficientu, jímž se násobí průměrný plat státních zaměstnanců z předminulého kalendářního roku. Zatímco podle bývalé zákonné úpravy by soudcovské platy měly být trojnásobné, od ledna 2015 má jít jen o 2,5násobek. Do konce roku 2014 se koeficient ještě přímo neaplikuje, platy se mají počítat podle stanovené základny.

Příklad: Soudce si pohoršil o 21 500 Kč měsíčně

Modelovým případem, na jehož základě se Městský soud v Brně obrátil na Ústavní soud, je žaloba jednoho soudce Okresního soudu pro Brno-venkov.

Žádá za leden 2011 doplatit celkem 21 500 korun. Za první měsíc letošního roku dostal na platu a paušálních náhradách 76 000 korun.

Nebýt úsporných změn, měl by nárok na 97 500 korun. U českých soudů leží v současnosti mnoho desítek podobných žalob. Jen u Městského soudu v Brně jich už v březnu bylo více než 100.

ÚS zrušil snížení platů podruhé

Ústavní soud už loni v září zrušil čtyřprocentní snížení platů, které schválila vláda Jana Fischera. Podle ÚS šlo o protiústavní krok.

ÚS své rozhodnutí podobě jako v minulosti odůvodnil tím, že příjem soudců musí být stabilní a nesnižitelnou veličinou jako jedna z pojistek jejich nezávislosti. Nedávno křehká většina soudců zamítla návrh směřující proti snížení platů státních zástupců. Žalobci reprezentují exekutivu, a tak jim nenáleží stejná míra ochrany jako soudcům.

Související