Organizovaný zločin je podle ministerstva vnitra v Česku na takové úrovni, že vedle soukromé sféry prorostl i do státní správy, samosprávy a orgánů činných v trestním řízení, tedy policie, státního zastupitelství i soudů.

"Organizovaný zločin představuje v současné době nejzávažnější nevojenskou hrozbu pro českou společnost," uvedlo ministerstvo.

To ve své nové koncepci boje proti organizovanému zločinu předpovídá, že se zločinecké skupiny budou snažit prosadit své zástupce do volených funkcí. Přístup do soukromé i státní sféry v současnosti získávají pomocí rozsáhlé korupce, uvedlo vnitro.

"Zločinecké skupiny skrze svou činnost podrývají společenské uspořádání, narušují stabilitu ekonomiky, podkopávají demokratické struktury, a v konečné fázi tak způsobují zánik právního státu," stojí v materiálu ministerstva.

Nedostižní bossové

Mezi hlavní trendy organizovaného zločinu patří podle úřadu rozšiřování nelegálních aktivit směrem k méně násilné a méně rizikové, ale zároveň více výnosné trestné činnosti. Většina zločineckých skupin začala v Česku působit po roce 1989, s přelomem tisíciletí začaly ustupovat od tradičních násilných praktik.

Samotní šéfové mafií jsou prý pro policii "takřka nedostižitelní", protože se do páchání trestné činnosti zapojují jen minimálně a soustřeďují se hlavně na legální nebo polozákonné aktivity.

Výnosy zločineckých skupin se podle odhadů policie pohybují mezi miliony až miliardami korun ročně. "Část výnosů je vkládána do udržování a rozvoje trestné činnosti a do legálních podnikatelských činností. Předpokládat lze rovněž toky směrem do státní správy a do poradenských služeb v oblasti právní a ekonomické," stojí v koncepci.

Za jednu z nejvýnosnějších a nejnebezpečnějších forem organizované trestné činnosti v Česku vnitro označilo hospodářskou kriminalitu, kterou se ale nedaří dostatečně odhalovat, dokumentovat ani postihovat. Jde především o daňové úniky, úvěrové a dotační podvody, podvody s veřejnými zakázkami nebo praní špinavých peněz.

Podle úřadu je vysoce pravděpodobné, že rozsah a škody způsobené hospodářskou kriminalitou se budou zvyšovat.

Korupce je hlavní zbraní

Vnitro předpokládá nárůst hospodářské kriminality směrem k odčerpávání peněz ze státního rozpočtu. Úřad proto navrhuje, aby v budoucnu vznikaly společné vyšetřovací týmy, například se správci daně. Vnitro chce zvyšovat i odbornost policistů.

Důležitou zbraní organizovaného zločinu je podle ministerstva korupce. "Lze tvrdit, že s narůstajícím významem hospodářské trestné činnosti nahrazuje korupce jako nástroj prosazování zájmů zločineckých skupin tradiční násilné metody. Pomocí rozsáhlé korupce získávají zločinecké skupiny přístup do státní i soukromé sféry. Narušují tak aplikaci a vymahatelnost práva, sabotují boj proti vlastní trestné činnosti (...) a podrývají pravidla ekonomické soutěže," stojí v materiálu.

Ministerstvo odhaduje, že mafie se budou v nejbližších letech zajímat nejvíc o energetiku a energetické zdroje, například fotovoltaiku nebo přepravu a zpracování zemního plynu a ropy. Podle úřadu se zaměří i na dopravní infrastrukturu, dotace a investice do zemědělství a potravinářství, přírodní zdroje nebo oblast informačních technologií.

Hrozba: Motorkářské gangy

Nejmenší gangy mají podle vnitra 15 členů, v největších a nejlépe organizovaných je ovšem zapojeno až 200 lidí. Skupiny jsou tvořeny především na základě národnostní příslušnosti. V Česku jsou vedle domácích gangů nejaktivnější vietnamské, albánské, ukrajinské, ruské, gruzínské, arménské, nigerijské a bulharské zločinecké skupiny.

Podle vnitra může v budoucnu růst i násilí motocyklových gangů, které se v Česku podílejí na obchodu se zbraněmi, s drogami a prostitucí. "Hrozí nebezpečí rekrutování vysokého počtu společníků ze zahraničí za účelem páchání škod na území ČR," upozornil úřad.

Související