Věci veřejné podle forenzního auditu, jehož výsledky v pátek představily novinářům, nepraly špinavé peníze, uvedl na tiskové konferenci předseda nejmenší vládní strany Radek John.

V pořádku je podle něj i audit financí poslance Michala Babáka.

Podle závěrečné zprávy auditu, kterou VV zveřejnily na webu, vykazuje stranické účetnictví výrazné nedostatky. Auditoři ale nenašli indicie, které by ukazovaly na cílené zkreslování účetnictví.

"Co je pro mě naprosto nejpodstatnější - Věci veřejné podle forenzního šetření nepraly žádné špinavé peníze, doložily všechny legální příjmy," řekl na úvod tiskové konference v pražském sídle strany John. Strana zveřejnila závěrečnou zprávu auditu na svém webu.

Manažerské selhání

John před novináři uvedl, že audit našel nedostatky spíše procesního charakteru, a dodal, že tyto chyby Věci veřejné rychle napraví. Nový audit za letošní rok bude mít na starosti místopředsedkyně strany Dagmar Navrátilová.

"Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by jakkoli ukazovaly na cílené zkreslování účetnictví, nebo porušení zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti funkcionáři či pracovníky strany," řekla k výsledkům dnes zveřejněného auditu Navrátilová.

Firma BDO prověřovala stranické finance od června do srpna 2011. Zaměřila se na získání co nejvěrnějších informací týkajících se financování VV, účetních postupů a na prověření spolehlivosti údajů zanesených v účetnictví včetně jejich zpětné kontroly.

Rozsah chyb v účetnictví a jejich přítomnost v účetnictví lze podle auditorů přičíst "zejména manažerskému nezvládnutí výrazného nárůstu agendy politické strany", absenci platných procesů a směrnic a "značné fluktuaci" odpovědných osob.

Auditoři u Babáka

Kontrola finančních toků se oproti původním očekáváním poněkud protáhla. Na konci května vedení VV odhadovalo, že bude hotova za šest až osm týdnů, tedy do poloviny července. Výsledky ale nakonec strana zveřejňuje až na konci srpna.

Auditorská společnost BDO v průběhu auditu oslovila téměř 950 členů VV, z nichž na zaslané dotazníky ohledně financování strany odpovědělo asi 55 procent, uvedl Filip Hájek z BDO. Firma podle něj také oslovila všechny dárce peněz pro stranu a také například inzerenty, kteří v časopisech spojených se stranou zadaly reklamu za více než 100 tisíc korun.

Kvůli podezření na údajné praní špinavých peněz si forenzní audit svých peněz nechal udělat také Babák.

Ten v tiskovém prohlášení zdůraznil, že odmítá jakékoliv další zpochybňování své osobní i profesionální integrity. "Jak forenznímu týmu, tak policejním vyšetřovatelům jsem poskytl veškerou možnou součinnost včetně rodinného finančního striptýzu. To doposud žádný český politik neudělal. Neměl jsem a nemám co skrývat," uvedl.

Připustil, že v dobré vůli "pomoci straně v jejím překotném rozjezdu" snad nepostupoval vždy zcela standardním způsobem. "Jak se nyní prokázalo, nikdy však v rozporu se zákonem a vždy ve prospěch strany, nikoliv vlastní," upozornil poslanec, který má kvůli podezřením nyní pozastavené členství ve straně.

Související