Je nám jedno, jak se budou lidé na řidičské zkoušky připravovat. Ale udělá je jen ten, kdo skutečně umí řídit.

Hlavní myšlenka reformy českého autoškolství, která se právě rodí na ministerstvu dopravy, je až ďábelsky jednoduchá: zkoušky pro budoucí řidiče budou mít laťku nastavenou hodně vysoko a autoškoly ať si své žáky připraví, jak chtějí. Pro stát už nebude určující jen to, kolik hodin žáci stráví na výuce.

"Uchazeči o řidičský průkaz musí mít motivaci něco se naučit a tou bude právě těžká zkouška. Touhle metodou učí všude v západním světě a funguje to," říká Karel Bezděkovský, který má na ministerstvu dopravy na starosti přípravu nového zákona o autoškolách.

Zákona, který ještě ani není hotový, ale jeho autoři už o něm mluví se zápalem jako o něčem "obrovském". A ujišťují, že pokud zákon projde, bude to největší změna českých autoškol za posledních 20 let.

Tuhle revoluci v českém autoškolství připravovali úředníci ministerstva dopravy šest let. A finišují jen krátce poté, kdy policie pozatýkala většinu komisařů pražského magistrátu, podobně jako už dříve jejich kolegy v Ostravě nebo ve Velkém Meziříčí.

"Korupce při zkouškách je druhou hlavní oblastí, na kterou se zákon zaměřuje. Podmínky nastaví tak, že podvádět už prostě nepůjde," ubezpečuje spoluautor zákona a expert na autoškoly Roman Budský.


Jaké další změny zákon o autoškolách přinese? Sníží se díky zpřísnění zkoušek počet úspěšných uchazečů o řidičské oprávnění? Zvýší se bezpečnost na českých silnicích? Ptali jste se experta na autoškoly a spoluautora nového zákona Romana Budského.

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den, myslíte si, že se těmito opatřeními skutečně omezí korupce? Není to hodně naivní myšlenka, kor v dnešní společnosti?
Roman Budský
V každém případě se významně sníží možnost systémové korupce. Selhání jedince samozřejmě není vyloučeno, automatizovaný kontrolní systém by však měl včas odhalit podezřelé konání zkušebního komisaře. Rovněž tak výběr zkušebních komisařů bude náročnější, systém jejich odměňování a kariérního růstu by rovněž měly přispět k jejich kvalitnímu jednání. Ostatně navrhovaný systém je dlouhodobě funkční v řadě evropských států.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kde žáci autoškoly mají trenovat jízdu, aby "skutečně uměli řídit", když jim hodiny v autoškole neplatí a nechtějí dát další tisícovky za kondiční jízdy? Je přeci jasné, že po autoškole neumí nikdo pořádně řídit a naučí se to až časem. Děkuji!
Roman Budský
Máte-li problém s konkrétní autoškolou, doporučuji využít služeb jiné výcvikové organizace, případně obrátit se na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, připravují se také důkladnější kontroly autoškol a komisařů a průběhu závěrečných zkoušek? Děkuji Vám za odpověď.
Roman Budský
Nově navrhovaná zkušební organizace bude disponovat propracovaným kontrolním systémem, tj. výsledky konkrétních komisařů a průběh vlastních zkoušek budou monitorovány. Pokud se jedná o kontrolu činnosti autoškol... každý budoucí žák autoškoly bude moci před zahájením přípravy kontaktovat pobočku zkušební organizace řidičů, obdrží informativní materiál ohledně průběhu závěrečné zkoušky a rovněž tak informace, jaké jsou povinnosti žáka a autoškoly. Nebude-li žák s prací konkrétní autoškoly spokojen, může kdykoliv přestoupit do jiné, případně se obrátit o pomoc k příslušnému místně příslušnému úřadu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, mám osmnáctiletou dceru, která má několik dnů před testy a s řízením má stále problémy. Chtěla bych se zeptat, jestli se někdy nezvažovala možnost řízení mladistvých s "dozorem" (právoplatným zástupcem, rodičem) bez řidičského průkazu? A co třeba zákon, který platí, pokud si správně pamatuji, ve spojených státech, kdy za stejných podmínek, pouze s jistou variantou řidičských průkazů, dá řídit mnohem dříve. Předem děkuji, Jana T.
Roman Budský
Za tento dotaz velmi děkuji, skutečně byla rozpracována i varianta, kdy se na přípravě žáka kromě autoškoly podílí i tzv. laický (neprofesionální) učitel. Tím by mohla být žákova osoba blízká, a to za splnění stanovených (nikterak drakonických) podmínek. Uvedený systém je úspěšně zaveden např. v severských státech. Noví řidiči, kteří prošli daným způsobem přípravy, vykazují na začátku samostatné praxe daleko menší nehodovost. Podstata spočívá v tom, že po ujetí cca 5.000 až 7.000 kilometrů významně klesá pro nového řidiče riziko, že se stane účastníkem dopravní nehody. V autoškole však žák odjede jen cca 500 kilometrů. Pod dohledem laického učitele bude budoucí řidič absolvovat praktické jízdy i v jiných lokalitách, než poblíž sídla autoškoly, mimo jiné bude moci jezdit po dobu 12 mšsíců, což zajistí, že se seznámí s podmínkami zimními, letními, podzimními mlhami atd. Toto řešení nový zákon však umožňovat nebude, neboť je v ČR považováno za příliš radikální.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, od kdy budou testy atd. zpřísněny? děkuji za odpověď.
Roman Budský
Předpokládá se, že by zkušební organizace řidičů mohla zahájit svou činnost během druhé poloviny roku 2013 (nejspíše od 1. července daného roku).
Čtenářský dotaz
Jaké konkrétní opatření proti korupci bude použito? Vždyť ani česká policie není schopna prokazatelně obvinit ani člověka s alkoholem v krvi, pokud je to pan Někdo :-) Dotaz druhý: provoz v Praze nebo ve Frýdku-Místku je zásadně odlišný. Vidím jako závažný praktický nedostatek mnoha řidičů, že jsou z města, kde provoz je vlažný a pak se dostávají do pořádných problémů n vysoce frekventovaných komunikacích. Co s tím? Zlevnit okresní zkoušky? :-))))
Roman Budský
Začněmě od konce. Jízdní zkoušky se na rozdíl ode dneška budou konat jen v okresních a krajských městech, což by mělo zajistit náročnější prostředí. Pochopitelně i pak budou přetrvávat rozdíly mezi jednotlivými regiony (např. Praha vs. Klatovy atp.). Dané řešení je však nejschůdnější, běžně používané v EU. Činnost zkušebních komisařů bude monitorována dvojím způsobem. Průběh praktické jízdní zkoušky bude nahráván, ze záznamu bude patrné, jaké dopravní situace zkoušený řešil, jak s ním komunikoval zkušební komisař, GPS napomůže přesně lokalizovat, kde zkouška probíhala apod. Záznam bude po zkoušce uložen do archivu, v případě potřeby bude možno průběh zkoušky detailně analyzovat. Dále pak každý komisař po vykonání zkoušky provede za pomoci speciálního softwaru záznam o jejím výsledku. To umožní automaticky porovnávat výsledky činnosti konkrétního komisaře s jeho kolegy, dále pak výsledky dosahované v daném zkušebním místě s výsledky obdobných zkušebních míst (nař. Klatovy - Bruntál) atd. V případě potřeby bude práce komisaře adresně prověřena, mj. supervizí odborníkem z krajského zkušebního místa či centrály.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, k tomu, aby se z člověka stal dobrý řidč, je potřeba hlavně praxe. Kde ji však žák autoškoly má získat? Když jsem před asi 10ti lety dělal autoškolu, měl jsem celkem 28 hodin jízd a byl jsem docela rád, když jsem měl víc jak jednu jízdu týdně. Přece i vám je jasné, že dobrým řidičem se člověk stane až po najetí několika tisíc kilometrů, v autoškole ujede jen pár set. Nebylo by lepší, aby si dopravní inspektoráty udělaly pořádek v tom, jaké lidi najímají na místa komisařů? Nebo zavést opravdu bolestivé pokuty, pokud komisař přijme úplatek?
Roman Budský
Zkušební komisaři budou vedeni k tomu, aby náročně prověřovali kompetence žadatelů o získání řidičského oprávnění. Jejich kvalifikační příprava se zpřísní, důraz bude kladen mj. na ovládnutí tzv. softskills, tj. mimo jiné komunikace se zkoušenými. Bude rozpracován kariérní řád, každý zkušební komisař bude za splnění příslušných podmínek mít možnost funkčního a odborného postupu (např. vedoucí okresního či krajského zkušebního místa, supervozor činnosti komisařů, provádění zkoušek řidičů nákladních vozidel a autobusů, žadatelů o získání osvědčení o profesní způsobilosti, tedy budoucích profesionálních řidičů, apod.). Způsob odměňování zkušebních komisařů a existence kariérního řádu by měly být dostatečně motivující.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jakmile někde slyším nebo čtu pojem "dopravní expert" okamžitě mi naběhnou na zádech pupínky. Jste stejný dopravní expert jako soudruh Huml, větší nebo menší? Děkuji za odpověď a přeji příjemný den.
Roman Budský
Naprosto s Vámi souhlasím, pojem "dopravní expert" i u mě vyvolává (eufemisticky řečeno) nepříjemné pocity. Sdělovací prostředky však potřebují příslušné jedince nějak "odborně" označit, za schůdný považují právě výše uvedený terminus technicus. Pokud se jedná o mě konkrétně, 17 let jsem učil v autoškole, 3 a půl roku jsem působil jako zkušební komisař řidičů, hlavně však jsem pro potřeby Ministerstva dopravy zpracoval tři dopravně bezpečnostní projekty, na kterých nový návrh zákona staví. To s sebou neslo mj. nutnost seznámit se s relevantními odbornými publikacemi Evropské komise, OSN, OECD, Světové banky či Světové zdravotnické organizace. Dále jsem vystupoval na řadě odborných konferencí (a to včetně těch zahraničních), což mi umožnilo setkat se s renomovanými zahraničními odborníky.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, přísnost u zkoušek je určitě na místě, ale kdo bude posuzovat psychickou vyzrálost žadatelů? Lidé jsou obecně stále agresivnější, mladí nemají žádné mantinely chování (to říkám jako dvacátník) a to, co se děje na silnicích, je neblahým obrazem naší společnosti. Co udělat pro to, aby noví řidiči byli jiní? A budou autoškoly praktičtější? Ona pravidla jsou jedna věc, ale proč spousta řidičů (dokonce i MHD) neví věci odvoditelné selským rozumem, jako že chodec smí přejít přechod, když mu blikne v půlce červená, nebo jak se správně řadit v zipu?
Roman Budský
Oprimální způsob, jak prověřit osobnostní vyzrálost nových řidičů, je hledán celosvětově. Nově navrhovaný zákon zpřísní průběh jízdní zkoušky, bude dbáno i na dodržování zásad defenzivní jízdy. Neuspěje-li žadatel o řid. oprávnění třikrát, bude povinen podstoupit v krajském zkušebním místě pohovor se specializovaným zkušebním komisařem, jehož smyslem bude zjistit, v čem je u žadatele problém (nedostatečná motivovanost? lehkomyslnost, neznalost sebe sama,). O pomoc může být požádán i dopravní psycholog. Rovněž tak je předpokládáno, že bude zaveden institut tzv. řidičského průkazu na zkoušku, což umožní urychleně zbavit osobnostně rizikové nové řidiče možnosti řídit motorová vozidla. Teoretické zkušební testy nových řidičů i těch profesionálních budou více praktické, budou zaměřeny na prokázání toho, že si nový řidič bude schopem poradit v praktickém provozu. Klasické memorování správných odpovědí by tak mělo být potlačeno.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, 30 hodin jízd v autoškole je samozřejmě naprosto nepostačující - nicméně, je problém skutečně v tom, že se lidé nenaučí řídit - nebo spíš v tom, že sice řídit vozidlo umí, ale neovládnou sami sebe ? (tím myslím to, že když přede mnou někdo jede o 15km/h pomaleji než chci jet já, tak se na něj nebudu lepit, nebudu nebezpečně předjíždět ... ale prostě taky zpomalím) Myslím, že ty nejvážnější dopravní nehody nezpůsobují čerství absolventi autoškol, ale zpravidla psychicky nevyrovnaní, přehnaně sebevědomí jedinci kteří jezdí stylem "to stihnu". Tedy ne že by mezi čerstvými absolventy (což jsou často mladí lidé) takoví nebyli, ale nemá to s dobou výuky co dělat, on pan Trpišovský,Rolincová,Langmajer by autoškolu asi udělali :/ Navíc je obrovský rozdíl v tom, když někdo dělá autoškolu v okresním městě s jednou světelnou křižovatkou, nebo v milionové metropoli ... Skutečně by pomohl pouze povinný záznam jízdy každého vozidla (kamera + tachograf + další tech. údaje)
Roman Budský
Vaše otázka byla z velké části zodpovězena u dotazu pana Svobody. Jen dodám, že výrazně snížit riziko, že za volant bude sedat osobnostně rizikový jedinec, může napomoci důsledná aplikace pěti filtrů. Prvním z nich je vyjádření ošetřujícího lékaře, zda je daný jedinec schopen řídit motorová vozidla, dále se jedná o náročnou přípravu v autoškole (kterou řada narušených jedinců není schopna dokončit), následuje náročná řidičská zkouška, dále pak dvouleté zkušební období (tzv. řidičský průkaz na zkoušku) a konečně permanentně přítomný a funkčí sankčně motivační systém (tj. činnost policejních složek a dopravních úřadů). Teoreticky tak je problém vyřešen, teď záleží na kvalitě vlastního provedení...
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jak bude zajištěno, že závěrečná jízda při zkoušce bude opravdu přísná? Jak se plánuje odhalit, že budoucí řidič opravdu na silnice nepatří?
Roman Budský
Dovolím si poukázat na své odpovědi výše uvedené, v nich najdete vše potřebné. Díky za porozumění.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, z vlastní zkušenosti vím, jak probíhá řidičský výcvik alespoň v některých státech USA - na základě jednoduchého vstupního testu silničních předpisů dostane uchazeč o řidičský průkaz tzv. "learner's permit," tedy povolení k řízení v doprovodu osoby s platným řidičským průkazem, která je starší 18 let (v některých státech se může řídit již od 16). Cvičné jízdy tak zpravidla uchazeč absolvuje se svými rodiči, přičemž záleží jen na nich, jakou péči a přípravu výcviku svých dětí věnují (ta je zpravidla poměrně vysoká). Řidičský průkaz pak uchazeč dostane na základě přezkoušení, které provádí buď vyškolený úředník městského úřadu nebo - pokud se jedná o studenta střední školy - vyškolený učitel dané školy. Poplatky se hradí za každý test silničních předpisů a za závěrečné přezkoušení. Domnívám se, že tento systém umožňuje poměrně solidní výcvik nových řidičů a zároveň minimalizuje náklady i administrativu s tím spojenou. Nepřemýšlíte o zavedení některého ze výše vyjmenovaných prvků (alespoň cvičné jízdy s osobami již vlastnícími řidičský průkaz)? Děkuji za odpověď.
Roman Budský
Podobný dotaz vznesla výše i paní Jana. Zopakuji, že skutečně byla rozpracována i varianta, kdy se na přípravě žáka kromě autoškoly podílí i tzv. laický (neprofesionální) učitel. Tím by mohla být žákova osoba blízká, a to za splnění stanovených (nikterak drakonických) podmínek. Uvedený systém je úspěšně zaveden např. v severských státech. Noví řidiči, kteří prošli daným způsobem přípravy, vykazují na začátku samostatné praxe daleko menší nehodovost. Podstata spočívá v tom, že po ujetí cca 5.000 až 7.000 kilometrů významně klesá pro nového řidiče riziko, že se stane účastníkem dopravní nehody. V autoškole však žák odjede jen cca 500 kilometrů. Pod dohledem laického učitele bude budoucí řidič absolvovat praktické jízdy i v jiných lokalitách, než poblíž sídla autoškoly, mimo jiné bude moci jezdit po dobu 12 mšsíců, což zajistí, že se seznámí s podmínkami zimními, letními, podzimními mlhami atd. Toto řešení nový zákon však umožňovat nebude, neboť je v ČR považováno za příliš radikální (osobně bych se však za ně stavěl). Příprava budoucích řidičů s tím, že autoškola není povinná, je běžná i v řadě evropských států (Velká Británie, Irsko, Kypr, Švédsko apod.). Zavedení podobného systému v ČR by však představovalo příliš radikální změnu, návrh podobně laděného zákona by neměl šanci projít.
Čtenářský dotaz
Mám zkušenosti se složením zkoušek jak v ČR tak v USA. Kontrast je zdrcující. V USA není povinná atoškola. Žadatel složí velmi jednoduchý teoretický test a může jezdit "pod dozorem" libovolné zletilé osoby vlastnící ŘP (sourozenci, rodiče, kamarádi). Tím získá dovednosti potřebné pro praktickou zkoušku. Na praktickou zkoušku přijede vlastním (ev. vypůjčeným) autem a projede s komisařem nějakou trasu (asi jako u nás). Potom dostane plnohodnotný řidičák. Důraz je kladen na defenzivní ježdění. Souhlasíte s názorem že naše povinná autoškola je dobrá "trafika" pro mnoho lidí?
Roman Budský
Odpověď na větší část svého dotazu naleznete u odpovědi pro pana Karla. Pokud se jedná o roli autoškol v přípravě řidičů, zastávám názor, že příprava pod dohledem odborně erudovaného a poctivého profesionála je k nezaplacení. Nový zákon by měl přispět k jejich podpoře.
Čtenářský dotaz
Dobrý den chtěl bych se zeptat jak to bude se zkušebními centry,které se mají zřizovat v krajských městech.Máme autoškolu na okraji kraje,takže pokud by se stalo že by jsme museli dojíždět do krajského města na zkoušky tak nám to hodně komlikuje život,i vlastně jízdy by jsme museli převážně dělat v krajském městě,jenže problém je v tom že můžeme jezdit 1.5h a to je jen čas který strávíme do krajského města a zpět,takže na jízdu po městě nám nezbývá čas,samozřejmě můžete namítnout at jezdí dva žáci,ale to by se za chvíli některým lidem přestávalo líbit a my vlastně přicházeli o klienty.Díky za odpověd.Libor Vítek
Roman Budský
Zkoušky budou konány jak v krajských, tak převážně okresních městech. Projektovaná dojížďková vzdálenost do zkušebního centra pro každého obyvatele ČR je do 30 kilometrů.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, bude se tvořit jakýsi žebříček autoškol podle kvality? Případně jaká budou kritéria hodnocení?
Roman Budský
Každý uchazeč o získání řidičského oprávnění bude moci získat od zkušební organizace informace, jak má být vedena správná příprava a současně jak probíhá zkouška. Osobně zastávám názor, že by měl být k dispozici i informační materiál s dlouhodobě vedenými výsledky teoretických a praktických řidičských zkoušek žáků autoškol v daném regionu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den. Poněkud mě zaráží návrhy posílat po třech nepovedených zkušebních jízdách žadatele o ŘP na psychologické vyšetření a snížit povinné hodiny v autoškole z 28 na 20. K prvnímu zmiňovanému. Sama si pamatuji, jaký tlak je na žadatele vyvíjen již tím, že každou zkouškou projde minimum lidí (v mém případě to bývalo okolo 1/5). To, že nad nimi ještě bude viset sekera v podobě nutnosti jít k psychologovi, nikomu nepomůže. Nehledě na to, že každé opakování zkušebních jízd stojí 400 Kč, které se odvádí magistrátu a poplatek autoškole za zapůjčení auta a instruktora (v mém případě to bylo 500 Kč). Dále by si tedy uchazeč měl platit ještě psychologické vyšetření a pokud psycholog nařídí i další kondiční jízdy (cca 500 Kč/45 min). Z tohoto pohledu se mi zdá, že ke snížení počtu řidičů dojde určitě, jelikož mnoho lidí již nebude mít dostatečné finanční prostředky. Dalším zarážejícím faktem je Vaše tvrzení, že chcete přes zkoušky pustit pouze řidiče, kteří umí řídit, ale snižujete jim hodinovou dotaci výuky. Tedy, ne, že bych se po svých 28 hodinách cítila jako sebevědomá řidička. Snížení o dalších 8 hodin bude problém. Doplácení kondičních jízd je velice nákladné a nedá se očekávat, že by autoškoly snížily kurzovné, když budou učit méně. Z vašeho návrhu tedy vyplývá, že zákon umožní menší připravenost uchazečů, kteří půjdou k těžším zkouškám než doposud. Na tomto nevidím zlepšení.
Roman Budský
Budoucí řidiči osobních vozidel budou povinně absolvovat skutečně méně praktických jízdních hodin, náročná zkouška však bude vyžadovat absolutorium vyššího penza lekcí (řekněme 35-40). Hovoříme o průměru. Talentovaným žákům postačí méně, u ostatních bude potřeba hodin více. Dané opatření slouží k potlačení nešvaru, kdy nedostatečně připravený žák trvá na předvedení k závěrečné zkoušce po dnes povinných 28 hodinách, v případě neúspěchu může jít více než 20x k opravné zkoušce, a to v zásadě bez odjetí dalších jízd. Úspěch u závěrečné zkoušky pak je nejednou dán tím, že komisař především na malé obci se po čase smiluje a zkoušku uchazeči udělí. Současné řešení dehonestuje učitele autoškol, zkušební komisaře a v zásadě celý systém provádění zkoušek řidičů. Opatření, kdy žák po třetí neúspěšné zkoušce bude povinen absolvovat pohovor za účelem zjištění, co se skrývá za neúspěchy, by mělo být dostatečně motivující k tomu, přijít na zkoušku řádně připraven. Upřesňuji, že pohovor bude veden v krajském zkušebním místě, a to speciálně kvalifikovaným zkušebním komisařem. O pomoc může být v případě potřeby požádán dopravní psycholog. Právě jsem zodpověděl poslední dotaz. Nezbývá, než všem upřímně poděkovat za položení otázek. Roman Budský
Související