Pražský vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula částečně uspěl s rozkladem proti svému odvolání.

Rozkladová komise v pondělí doporučila ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi (ODS), aby upřesnil důvody pro Rampulovo sesazení z funkce a nechal vyslechnout Marcelu Kratochvílovou, ředitelku odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Informoval o tom deník Právo. Pospíšil počká, zda mu stejný postup doporučí další odborníci.

Rampulovo odvolání navrhl v březnu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, a ministr spravedlnosti Pospíšil v červenci návrhu vyhověl. Zdůvodnil to tím, že Rampula postupoval nepřiměřeně a v rozporu se zákonem v takzvané kauze IPB, že nejméně od roku 2008 dostatečně nevyužíval svých pravomocí k řízení odboru závažné hospodářské a finanční kriminality a nereagoval na opakující se pochybení státních zástupců v trestních věcech.

To však rozkladové komisi ministerstva nestačí. "V prvním stupni jsme si mysleli, že jako v minulosti postačí obecnější formulace," sdělil deníku náměstek ministra Filip Melzer, který je stálým členem komise. Nyní dospěla komise k názoru, že důvody Rampulova odvolání měly být formulovány tak přesně jako například trestní rozsudky.

Pospíšil se ovšem jejím doporučením řídit nemusí. "Je otázkou, zda se s tím ministr ztotožní a nechá věc přesunout zpět do prvostupňového řízení s tím, že by se to celé prodlužovalo, nebo jestli řekne, že s tím vůbec nesouhlasí, nebo že námitkám vyhoví, ale v rámci rozkladového řízení," řekl Melzer. Rampula již dříve uvedl, že pokud s opravným prostředkem neuspěje, obrátí se na soud.

"Závěry komise nechám posoudit odborníkům, aby mi doporučili další postup," řekl Pospíšil. Dodal, že v určité části své rozhodnutí o odvolání Rampuly pravděpodobně doplní.

Související