Většina lidí, kterým bude od pátku vyměřen důchod, dostane méně, než kolik by obdrželi podle dosavadních pravidel. Naopak lidé s vyššími příjmy se mohou těšit, že si v penzi přilepší.

V platnost totiž vstoupila novela zákona o důchodovém pojištění, která mění způsob výpočtu důchodů. Novela mění také pravidla, podle kterých se zvyšuje věková hranice pro odchod do důchodu.

Změna výpočtu je reakcí vlády na rozhodnutí Ústavního soudu z počátku loňského roku. Podle něj byl dosavadní systém "nespravedlivý" k lidem s vyššími příjmy. Vyšší penze má dostávat ve srovnání se současným stavem zhruba pětina lidí, kteří pobírají nad 34 tisíc korun měsíčně.

U desetiny lidí s nejnižšími příjmy zůstanou penze na současné úrovni, u zbývajících zhruba 70 procent, jejichž měsíční příjem je v rozmezí od cca 10.900 do 34.000 korun, se sníží. Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) by měl u nich pokles být v rozmezí jedné až cca 170 korun.

To se ovšem netýká lidí, kteří měli nárok na důchod ještě před 30. zářím. Ti si mohou požádat o důchod zpětně a bude jim vypočítán podle starých podmínek.

Úprk do předčasného důchodu

Mnozí lidé se snažili vyhnout nižšímu důchodu tím, že si o něj zažádali předčasně. Počet žádostí o předčasný starobní důchod se totiž podle údajů ČSSZ letos více než ztrojnásobil a změna výpočtu důchodů byla jedním z důvodů.

Například člověk s příjmem 28.000 korun měsíčně by měl totiž "postaru" penzi ve výši 12.373 korun, po reformě by ale dostal o 162 korun méně. Pokud si zažádal o předčasný důchod, ztratí jen 111 korun. "Oproti řádně vyměřenému starobnímu důchodu po 30. září tak měsíčně vydělá padesátikorunu," uvedly Lidové noviny.

Ne každému, kdo se pro předčasný důchod z tohoto důvodu rozhodl, to ovšem vyšlo. Podle propočtů MPSV to bylo výhodné jen v ojedinělých případech.

„Jde například o situaci při více než 38 letech pojištění a výdělcích 20.000 až 28.000 korun měsíčně,“ uvedlo MPSV pro Hospodářské noviny s tím, že rozdíl je maximálně v řádu desetikorun.

Muži i ženy do penze stejně

Novela zavádí také změny ve věkové hranici pro odchod do penze. Týkají se žen narozených po roce 1955 a mužů narozených po roce 1965. Pro obě pohlaví má být tato věková hranice sjednocena v roce 2041.

Letošní čtyřicátníci by podle novely měli odcházet do penze v 66 letech, lidé narození v roce 1977 až v 67 letech, což je dosavadní horní hranice.

Novela ale počítá s tím, že mladší ročníky budou odcházet do důchodu ještě později, letošní desetiletí například v 71 letech, děti narozené v příštím roce pak až v 73 letech, tedy v roce 2085. Důchodový věk se totiž bude podle novely oddalovat každému ročníku o dva měsíce, jako je tomu nyní u mužů.

Související