Policie při rozpuštění shromáždění aktivistů blokujících v létě kácení na Šumavě zasáhla protizákonně, konstatoval Krajský soud v Plzni. Jeden z účastníků červencové blokády, přírodovědec Mojmír Vlašín, podal správní žalobu proti nezákonnému rozpuštění shromáždění a soud mu dal za pravdu.

Policie trvá na tom, že její zákrok na Šumavě byl v souladu se zákonem.

"Soud v rozhodnutí konstatoval, že policie zasáhla protizákonně. Policisté pochybili zejména v tom, že se vůbec nezabývali otázkou oprávněnosti kácení, proti kterému blokáda směřovala. Nesprávně také vyhodnotili otázku, proti komu zasahovat," tvrdí právnička Zuzana Candigliotová z Ligy lidských práv, která Vlašína zastupuje.

I když stížnost podal Vlašín, rozhodnutí soudu se podle ní vztahuje na celou blokádu. Stížnost podali na termín od 25. července, kdy začala policie zasahovat, a na dny následující.

Místopředseda soudu Václav Roučka řekl, že soud dospěl k názoru, že blokáda byla veřejným shromážděním. Věc proto posuzoval podle zákona o shromažďování. Policejní kroky, které k rozpuštění shromáždění vedly, byly v rozporu se zákonem. Kvůli dalším podrobnostem odkázal na vyhotovení odůvodnění rozsudku, na kterém se zatím pracuje.

Přítomnost policie na místě těžby za účelem ochrany života a zdraví ve vyhrocené situaci byla oprávněná, policie ovšem pochybila při posuzování, proti komu má být zakročeno, tvrdí Candigliotová.

Vlašín byl od počátku přesvědčen o tom, že správa parku nemá oprávnění kácet kůrovcem napadené stromy v lokalitě Na Ztraceném. Porážení stromů se snažil nejprve zabránit podáváním podnětů kompetentním orgánům i oznámením na policii. Když neuspěl, zvolil s dalšími aktivisty blokádu.

Proti účastníkům, kteří se zdržovali v místech označených pro těžbu, zasáhla policie, vyváděla je z prostoru, některé předvedla na policejní stanice.

Policie zvažuje další kroky

"V policejním státě vystupuje policie vždy na straně moci, zatímco v právním státě musí policie stát na straně práva. Nemůže bez rozmyslu stranit státním institucím na úkor občanů. Myslím, že rozhodnutí soudu nás posunulo výrazně směrem ke skutečné vládě práva," reagoval Vlašín.

"Vzhledem k tomu, že za každý protiprávní zásah policie nese stát odpovědnost, Liga lidských práv doporučuje účastníkům shromáždění domáhat se po státu omluvy a finančního zadostiučinění," dodala právnička. Mluvčí blokády Vratislav Vozník řekl, že už ví nejméně o dvou lidech, kteří budou od policie požadovat kvůli zákroku alespoň omluvu.

Policejní mluvčí Martina Kohoutová nicméně připomněla, že v případě nebylo ještě pravomocně rozhodnuto. "V současné době veškerá vyjádření zúčastněných subjektů o výsledku soudního jednání jsou v rovině spekulací," zdůraznila. Policie své další kroky zváží po obdržení písemného rozhodnutí soudu.

Související