Když se v příštím roce půjde čerstvě nezaměstnaný nebo absolvent zaregistrovat na úřad práce, může dostat kromě běžných formulářů i neobvyklou nabídku - několikaměsíční stáž u firmy ze svého oboru.

Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž spolu s ministerstvem školství chystají nový projekt nazvaný Stáže ve firmách - vzdělávání praxí. Počítá s rozpočtem 800 milionů korun, z čehož 680 milionů uhradí EU a zbytek státní rozpočet.

"Věříme, že kvalitní praxe v oboru je pro lidi usilující o práci nebo o růst své kvalifikace zajímavou alternativou k běžným rekvalifikačním kurzům na trhu," míní Jiří Burgstaller z Fondu dalšího vzdělávání, který spadá pod ministerstvo práce.

Celkem se tato možnost v první fázi projektu otevře pěti tisícům uchazečů, kteří doloží, že pro danou stáž mají praxi nebo vzdělání. Dalším kritériem je věk mezi 18 a 65 lety a trvalé bydliště mimo Prahu. Hlavní město totiž nemůže čerpat fondy EU.

E-shop se stážemi

Ve výsledku by systém měl připomínat internetový obchod, kde si uchazeč klikne třeba na pozici IT konzultant a vyjede mu aktuální nabídka takto zaměřených stáží. Z těch si vybere tu, která se mu zdá nejvhodnější.

Tak si může člověk se znalostmi z IT technologií najít například nabídku IBM nebo jiné velké firmy. Během stáže si rozšíří znalosti a také se naučí komunikovat se zákazníky (což by mohla být jedna z podmínek stáže, které s firmami dohodne Fond dalšího vzdělávání). I kdyby nakonec člověk nedostal od zvolené společnosti stálou pracovní nabídku, může si do životopisu napsat praxi u velké nadnárodní firmy, což je cenné zejména pro absolventy.

Ve fázi úvah je dokonce i posílání uchazečů na zahraniční stáže v rámci EU.

"Pochopitelně počítáme s tím, že ne všichni jsou počítačově gramotní, takže celý proces podávání žádostí a schvalování sice bude možné vyřídit od počítače, ale zároveň budou moci lidé využít kontaktní místa na úřadech práce," dodává Burgstaller s tím, že kontaktních míst bude celkem 77.

Na celé akci by se mají výrazně podílet i soukromé firmy, pro které by měl mít systém dvě výhody. Až sto procent nákladů na přijetí stážisty jim uhradí stát, respektive peníze z EU. "Navíc si budou moci uchazeče nezávazně prověřit. Pokud se osvědčí, může v podniku zůstat na klasický pracovní poměr," dodává mluvčí Hospodářské komory Petr Kopáček.

Firmy se bojí byrokracie

Zástupcům zaměstnavatelů se nápad líbí, ale bez detailních informací se do hodnocení zatím moc pouštět nechtějí. "O využitelnosti projektu ze strany zaměstnavatelů bude rozhodovat především jeho administrativní náročnost, aktuální situace v ekonomice a kvalifikační struktura zájemců o práci," říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Stát bude po firmách požadovat především to, aby se lidé na stážích skutečně něco naučili. "Praxe v podobě měsíčního stání u kopírky je uchazeči k ničemu," vysvětluje Burgstaller. Aby k tomu nedocházelo, vzniknou popisy pracovních pozic a smlouvy, které jasně definují přesnou náplň práce a povinnosti všech zúčastněných.

V současnosti je projekt ve fázi příprav a prvním uchazečům by měly být stáže nabízeny od dubna příštího roku. Pilotní fáze projektu má skončit začátkem roku 2014. Pokud se systém osvědčí, měly by se stáže stát běžnou nabídkou pomoci ze strany státu pro nezaměstnané.

Související