Chodci se musí v zimě přizpůsobit počasí a brát v potaz stav chodníků. Jinak nemohou počítat s odškodněním za případné úrazy. Uvedl to Nejvyšší soud (NS) ve svém novém stanovisku.

Odškodnění mohou chodci vysoudit jen v případě, že závady ve schůdnosti, třeba náhlou ledovku, nemohli předpokládat a nemohli na ni reagovat a přizpůsobit se jí. Stanovisko Nejvyššího soudu nijak nezbavuje majitele chodníků povinnosti udržovat jejich schůdnost, sdělil mluvčí NS Petr Knötig.

Právní názor Nejvyššího soudu má sjednotit soudní praxi v odškodňování úrazů chodců na kluzkých či neuklizených chodnících.

"Zjednodušeně řečeno, pokud chodec ví, že chodník není uklizený, je na něm námraza a přesto se na něm pohybuje tak, že tyto faktory nebere v úvahu, potom v případě úrazu nemůže očekávat, že bude odškodněn," uvedl Knötig.

Pokud chodec vstupuje na chodník, který nese znaky zimního počasí, musí se podle toho chovat, doplnil mluvčí.

Nejvyšší soud vydal svůj právní názor na základě sporu muže z Ostravy, který pozdě v noci utrpěl úraz na neposypané místní komunikaci. Žaloval majitele chodníku o bolestné 54 tisíc korun. Okresní soud v Ostravě mu vyhověl, ale v rámci odvolacího řízení Krajský soud v Ostravě žalobu zamítl.

Soud: Chodec mohl v mrazu čekat potíže

Podle krajského soudu chodec věděl, v jakém stavu chodník a že se na něm nachází námraza. Mohl tedy očekávat, že chůze na takovém chodníku vyžaduje zvláštní opatrnost.

V noční době, kdy teplota klesla pod bod mrazu, podle soudů ani nebylo v silách majitele chodníku námrazu odstranit. Nejvyšší soud podpořil stanovisko odvolacího soudu a mužovo dovolání zamítl.

Nejvyšší soud se zároveň také vyjádřil k definici závady ve schůdnosti podle zákona o pozemních komunikacích.

"Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům," uvedl ve svém právním názoru Nejvyšší soud.

Za údržbu chodníků ve městech a obcích jsou od minulé zimy zodpovědné radnice. Dříve tuto povinnost měli majitelé přilehlých domů. Drtivá většina měst na změnu zareagovala tím, že si sjednala pojištění. Odškodnění za případné úrazy na kluzkých či zasněžených chodnících by tak měly vyplácet pojišťovny. Musí se však prokázat, že město při údržbě nedostálo svým povinnostem a že chodec přizpůsobil chůzi ročnímu období a okolnostem.

A co si myslíte vy? Měl by si chodec v zimě dávat větší pozor? Je jeho povinností soudu prokazovat, že šel opravdu opatrně? Napište svůj názor. Děkujeme.

 
Váš názor: 
Vaše jméno a obec: 
Váš e-mail: 
Související