Socha Jana Žižky z Trocnova se přes léto podrobila odborné práci restaurátorů a ode dneška je oficiálně odhalena. Jezdeckou sochu před Národním památníkem na Vítkově odhalil generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš s ministrem kultury Jiřím Besserem. Socha bude nyní až do středy zářit v barvách trikolory a její speciální osvětlení je k vidění takřka z celé Prahy.

Jak na slavnostním zahájení uvedl Lukeš, oprava začala v dubnu 2010 a skončila ke konci září. "Socha Jana Žižky z Trocnova je jedním ze symbolů našich dějin. Její znovuodhalení a několikadenní speciální nasvícení nemá pouze zdůraznit krásu tohoto sochařského díla, ale i upozornit veřejnost na významné momenty našich dějin. Na to, jak je pro současnost důležité nezapomínat na naši historii, národní symboly a významné osobnosti," řekl.

 

Historie sochy začala v roce 1882, kdy byl založen Spolek pro zbudování Žižkova pomníku. Vzniklo mnoho návrhů, ale žádný nebyl realizován. Teprve v roce 1931 byl k práci vyzván profesor Akademie výtvarných umění Bohumil Kafka.

Dílo pojal realisticky jako jezdecký pomník, kde statný kůň stojící na všech čtyřech nohách nese vzpřímenou postavu vojevůdce ve středověké kroužkové zbroji, třímající v pozvednuté pravé ruce palcát.

Krátce po dokončení sádrového modelu v roce 1942 Kafka zemřel. Bronzová socha byla odlita až v roce 1946, pomník byl odhalen 14. července 1950 v den 530. výročí vítězství husitů a Pražanů nad přesilou křižáckých vojsk na Vítkově. Devítimetrovou výškou, téměř desetimetrovou délkou, šířkou pěti metrů a váhou 16,5 tuny patří mezi největší svého druhu na světě. V roce 1999 byl spolu s památníkem zařazen mezi národní kulturní památky.

V roce 2006 byla plastika na hranici krizového stavu. Odborníci vyměnili zkorodovaný spojovací materiál bronzových dílů za antikorozní a vyřešili odvětrávání vnitřních prostor sochy. Opravili defekty a praskliny a povrch bronzu zafixovali.

Celkové náklady na restaurování dosáhly 23,3 milionu korun, které poskytlo Ministerstvo kultury ČR. Přitom původní náklady byly odhadnuty na 31 milionů. "Byly ušetřeny tím, že jsme se vyhnuli celkové demontáži sochy, bourání a kompletnímu nahrazení její nosné železobetonové konstrukce," vysvětlil Lukeš. Věří, že socha dalších minimálně padesát let vydrží.

Národní památník na Vítkově s hrobem Neznámého vojína patří mezi nejvýznamnější kulturní památky v České republice. Socha, co se rozměrů týče, je třetí největší na světě. Před ní se dostaly pouze socha krále Viktora Emanuella II. v Římě a jezdecká socha v El Pasu.

Související