Na severu Moravy nastala smogová situace. Český hydrometeorologický ústav vyhlásil kvůli zvýšenému množství polétavého prachu v ovzduší signál regulace pro oblast Ostravsko-Karvinska.

Znečišťovatelé s platnými regulačními řády tak musí dodržovat ekologická opatření. Dětem, nemocným a starším lidem se doporučuje omezit pohyb venku. Řidiči by neměli pokud možno vyjíždět.

Signál regulace byl v nadcházející zimní sezoně vyhlášen poprvé.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří dlouhodobě k nejznečištěnějšímu v zemi. Obvykle během podzimu a především zimy bývají rozptylové podmínky nejhorší. Obyvatelstvo je v kraji vystaveno zvýšené koncentraci znečišťujících látek, které mohou nepříznivě působit na zdraví.

Nejhorší situace je v Bohumíně, kde jsou hodnoty polétavého prachu překročeny trojnásobně.

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělí bez zdravotních potíží by se neměli venku zadýchávat.

Vliv ovzduší na zdraví

ČHMÚ žádá řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích polétavého prachu (PM10) a oxidu dusičitého.

Zvýšené množství znečišťujících látek v ovzduší nemusí přímo vyvolat onemocnění, ale často vede k jeho zhoršení, především pak u nemocí dýchacích cest a srdečně-cévních chorob. Odolnost organismu je menší a lidé pak snadněji mohou onemocnět virovou či bakteriální infekcí. V tomto období je vhodné zvýšit přísun vitaminů, zejména vitaminu C, nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Související