Poslanci sněmovního rozpočtového výboru doporučili přesuny v rozpočtu na rok 2012 v objemu 12 milionů korun. To jsou v rozpočtu, který celkově překračuje jeden bilion korun, takřka drobné.

Rozpočet projedná sněmovna ve druhém čtení příští týden, závěrečné schvalování se má uskutečnit v polovině prosince.

Výbor přitom neschválil ani jednu z osmi žádostí o dotace, které se letos ve sněmovně sešly. Neschválil ani návrh na posílení výdajů na vysoké školy o 1,2 miliardy korun.

Doporučil naopak schválit návrh hospodářského výboru, který chtěl přidat dva miliony korun na podporu obnovy historických kolejových vozidel. Peníze na tento účel mají jít z ostatních výdajů ministerstva dopravy na dopravní politiku.

Poslanci rovněž doporučili schválit návrh svých kolegů ze zemědělského výboru. Zemědělský výbor navrhl v rozpočtu ministerstva odebrat deset milionů korun z ostatních výdajů na státní politiku resortu. Pět milionů korun má dostat Český svaz včelařů a druhých pět milionů by měla obdržet obecně prospěšná společnost Institut celostní péče o koně.

Výbor neschválil návrh poslance ODS Vladislava Vilímce, který chtěl přidat peníze obcím od jednoho tisíce do deseti tisíc obyvatel. Návrh se týkal asi 860 obcí a vyžádal by si 300 milionů korun.

Jak upozornil předseda výboru a Vilímcův stranický kolega Pavel Suchánek, tento návrh není ještě koaličně projednán. Nevyloučil, že pokud se na něm koalice shodne, podá ho jako pozměňovací návrh ve druhém čtení.

Některé z návrhů ostatních sněmovních výborů byly nehlasovatelné, a výbor o nich proto nerozhodl. Šlo například o návrh školského výboru na posílení rozpočtu vysokých škol o 1,2 miliardy korun. Školský výbor chtěl vzít patřičné peníze z vládní rozpočtové rezervy, která by ale klesla pod zákonem stanovenou mez.

 

Stejně tak nehlasovatelný byl návrh výboru pro životní prostředí na posílení rozpočtu České inspekce životního prostředí a programu péče o krajinu. U něj nebylo uvedeno, odkud mají peníze přijít.

Kuchyňský pavilon neuspěl

Celkem osm žádostí o dotace ze státního rozpočtu si nakonec osvojil předseda výboru Suchánek. Poslance však vyzval, aby je nepodpořili, což se také stalo. Ruku pro ně nezvedl žádný z přítomných poslanců.

Neuspělo tak Nové Město nad Metují, které žádalo o 75 milionů korun na přístavbu nové tělocvičny. Horoměřice u Prahy žádaly o 27 milionů na kuchyňský pavilon u mateřské školy. Neúspěšná byla i žádost Západočeského badmintonového svazu o 4,5 milionu korun na výstavbu badmintonové haly v Plzni.

Návrh rozpočtu na příští rok připravený ministerstvem financí počítá s příjmy 1084 miliard a výdaji 1189 miliard korun. Schodek rozpočtu má činit 105 miliard korun.

Související