Za parazitování studentů na zbytku společnosti označil prezident Václav Klaus bezplatné vysokoškolské studium. Reagoval tak na jeden z dotazů při přednášce na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.

"Považuji studium ne na základní nebo na střední škole, ale studium na vysoké škole zadarmo za parazitování studentů na zbytku naší společnosti," řekl studentům prezident. Přestože prý očekával, že studenty touto provokativní větou rozzlobí a vyslouží si pískot, na akademické půdě sklidil potlesk.

Elementární úroveň znalostí je podle Klause veřejný statek a liší se tak například od rohlíků nebo minerálky, které jsou statky soukromými. "Logicky víme, že potraviny nám nikdo nebude distribuovat zadarmo, za peníze daňových poplatníků, ale že si je musíme sami kupovat," podotkl Klaus.

"Nejen já jsem jasně přesvědčen o tom, že základní a střední školství patří do kategorie veřejných statků, a pak je logické, že stát je ochoten je financovat," pokračoval prezident.

Není si však jistý tím, zda lze mezi veřejné statky zařadit i vysoké školství. "Vysoká škola je něco, čím každý z vás výrazným způsobem zvyšuje svůj lidský kapitál, svoji uplatnitelnost ve společnosti, uplatnitelnost v osobním životě. Je to vaše osobní investice do vás samotných, a tak myslím, že má být také vámi samotnými financována," řekl Klaus studentům.

Dodal, že míra samotného financování, pomoc státu v podobě stipendií nebo případné půjčky a jejich splatnost, je tématem na jinou úvahu. "To už je pragmatická otázka reálného světa, kterou považuji za férovou a vůbec ji neodmítám," vysvětlil prezident.

Deset tisíc za semestr

Školné by podle nynějšího návrhu mělo být maximálně 10 000 korun za semestr. Návrh počítá s tím, že vysokoškoláci začnou splácet školné hned po skončení studia bez ohledu na výši svých příjmů. Na splácení by měli absolventi maximálně 15 let, školné by mohli hradit i ze stavebního spoření. Kromě školného by si mohli vzít půjčku také na životní náklady při studiu. Půjčky by poskytovaly soukromé banky, stát by jim dotoval úrok. Materiál bude vláda projednávat nejspíš v prosinci spolu se zákonem o vysokých školách.

Související