Náhrada za ztrátu na výdělku, kterou člověk dostává, pokud má kvůli pracovním úrazu nebo nemoci z povolání po skončení pracovní neschopnosti nižší plat, se od ledna zvýší.

Vláda ve středu večer navýšila o 1, 6 procenta průměrný výdělek před úrazem, podle nějž se náhrada škody vypočítává. O stejnou částku se navýší i náhrada pro pozůstalé.

U lidí, kterým vznikl nárok na náhradu za ztrátu na výdělku před 1. lednem 1993, má čistá náhrada vzrůst o 20 procent.

Stát zvýšení náhrad vyjde na 62,6 milionu korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ze své rozpočtové kapitoly bude muset vydat 15,6 milionu korun. Zbytek, 47 milionů korun, zaplatí pojišťovny, které náhrady za zaměstnavatele poskytuj.

Při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se vychází z průměrného výdělku před vznikem škody a z výdělku dosahovaného po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání.

Připočítává se případný invalidní důchod poskytovaný z téhož důvodu. Pokud je výdělek nižší než průměrné příjmy ze zaměstnání před vznikem škody, pak mají zaměstnavatel nebo jeho pojišťovna povinnost tento rozdíl dorovnat.

Pokud tedy byl průměrný výdělek před vznikem škody například 18 000 korun, odečte se od této částky výdělek dosahovaný v daném měsíci, například 10 000 korun, a současně i případný invalidní důchod, například ve výši 5 000 korun. Náhrada za ztrátu na výdělku je v tomto případě 3 000 korun.

Obdobnou úpravu obsahuje zákoník práce i pro pozůstalé po zaměstnanci, který následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel.

Související