Vláda souhlasí s plánem zmenšit celkovou plochu vojenských újezdů o třetinu. Armáda zcela vyklidí Brdy, zbylé výcvikové prostory zmenší. Po jednání kabinetu to ve středu oznámil ministr obrany Alexandr Vondra (ODS).

Plocha újezdů se tak podle něj přizpůsobí požadavkům armády i obyvatel. Vláda chce zároveň prosadit zvýšenou ochranu životního prostředí v unikátních přírodních lokalitách rušených výcvikových prostorů.

"Musíme přizpůsobit počet a velikost vojenských újezdů reálným potřebám armády. Současně vrátíme odpovědnost za správu obcí tamním obyvatelům," řekl Vondra.

"V neposlední řadě zpřístupníme unikátní místa širší veřejnosti a tam, kde si to příroda zaslouží, budeme prosazovat její zvýšenou ochranu," dodal ministr.

Vondra zrušení Brd vysvětlil mimo jiné tím, že armáda zde doposud nacvičovala ostrou dělostřeleckou palbu jen ve třech až osmi dnech v roce. Obrana se k opuštění Brd rozhodla po vyhodnocení možností jednotlivých újezdů z hlediska výcviku, vybudované infrastruktury a vybavení, ale i po analýze nutných přesunů nejbližších vojenských útvarů do jiných újezdů.

Úplným opuštěním výcvikového prostoru Brdy a zmenšením dalších újezdů chce vláda docílit redukce plochy využívané pro výcvik vojáků o 42 000 hektarů ze současných téměř 130 000 hektarů. Podle ministerstva obrany to nebude mít dopad na výcvik vojáků.

Zákonná úprava má jednoznačně stanovit nové hranice újezdů. Vymezená území výcvikových prostorů mají být přiřazena k území přilehlých obcí, případně má zákon vyhlásit vznik nových obcí.

Volba zastupitele - pro místní novinka

Právní úprava má také vyřešit majetkoprávní uspořádání vyčleněného území újezdu. Vyhlášení nových obcí povede například k odstranění současného problému, kdy obyvatelé sídel uvnitř újezdů nemohou volit své zastupitele. Vyřešit se mají i restituční nároky.

S plánem redukovat plochu újezdů přišlo vedení resortu v bílé knize, která mimo jiné reaguje na snížení celkového počtu vojáků, které nastalo po zavedení plně profesionální armády po roce 2000.

Cílem optimalizace plochy výcvikových prostorů je změna hranic újezdu Boletice, který náleží do Jihočeského kraje, jihomoravského prostoru Březina, vojenského újezdu Hradiště na Karlovarsku a prostoru Libavá v Olomouckém kraji. Uvedené újezdy jsou podle ministerstva plně vyhovující pro výcvik českých i aliančních vojáků.

Brdský újezd zmizí z mapy

Vojenský újezd Brdy, který bude zcela zrušen, náleží do Středočeského kraje. Podle ministerstva obrany je změna v pojetí újezdů ekonomickou i politickou nutností. Obrana nebude muset udržovat a modernizovat výcvikové prostory v dosavadní rozloze, což jí ušetří peníze v napjatém rozpočtu.

Újezdy v ČR navíc svou plochou v současnosti přesahují obvyklý průměr. Podle ministerstva je podíl rozlohy újezdů na celkové ploše okolních zemí zhruba půl procenta, zatímco v ČR je to nyní 1,7 procenta.

Mapy újezdů s vyznačenými změnami

Související