Když dvaadvacetiletému Ondřeji Pavlíkovi přišel loni dopis z prestižní London School of Economics, byl nadšený. Dostal se na magisterský obor veřejná správa, který vždy toužil vystudovat právě v Británii.

Jenže doteď neví, jestli ho dostuduje, protože netuší, jak dlouho si bude moci dovolit žít v cizině a platit školné. Jen první ročník ho stál 200 tisíc korun a druhý vyjde na půl milionu.

Od roku 2014 by se studentům jako Ondřej mohlo výrazně ulevit. Cestu za špičkovým vzděláním jim otevře Evropská unie. V budoucnu už by totiž nemuseli bojovat o stipendia nadací nebo si půjčovat na vysoké úroky u bank.

Přehled českých stipendijních nadací

Fulbrightova stipendia jsou jen pro magisterské a doktorandské obory. Stipendium se uděluje jen na jeden školní rok. Podpoří 20 studentů ročně.

Nadace Zdeňka Bakaly stipendia poskytuje od roku 2010. Mohou se přihlásit středoškoláci i vysokoškoláci. Nadace studenty vybírá ještě předtím, než se na vysokou školu přihlásí. Dostanou pak podporu na celou dobu studia, ne jen rok nebo semestr. Nadace podporuje jen ty, kteří se hlásí na opravdu špičkové školy, které porovnává podle světových žebříčků. V roce 2011 vybrala 13 stipendistů (ze 190). V roce 2010 podpořila 20 stipendistů (ze 147), mezi ně rozdělila 10 milionů korun.

Kellner Family Foundation byla založena 2009 jako nadace Renáty a Petr Kellnerových. Stipendia z projektu UNIVERZITY poskytuje již třetím rokem pro mimořádně nadané studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí z České republiky, studující na českých i zahraničních univerzitách. Na školní rok 2011/2012 poskytla podporu 31 studentům. Podporuje jen bakalářské programy,

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových poskytuje každý rok 10 českým studentům stipendia na magisterské studium na deseti nejlepších světových univerzitách: Caltech, Cambridge, Chicago, Columbia, Harvard, MIT, Princeton, Oxford, Stanford a UC Berkley. Podpora platí na jeden rok. Student musí být na školu již přijat.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 podporuje magisterské či postgraduální studium studentů českých vysokých škol v zahraničí a na úctyhodných univerzitách v celém světě a různých oborech. Zájemci musejí mít vystudováno bakalářské studium nebo 6 semestrů konzervatoře na české vysoké škole. Žadatel musí prokázat finanční zajištění části studijních nákladů v zahraničí i z jiných zdrojů. Letos nadace vybrala sedm studentů, stipendium pro každého je 10-12 tisíc korun.

Nadace pro rozvoj vzdělání podporuje hlavě technické, medicínské a ekonomické obory. Studenti mohou dostat nanejvýš 30 tisíc korun a to na výjezd na jeden semestr. Od roku 2008 podpořila už 56 studentů.

Nadace Sophia se zaměřuje na české studenty na zahraničních vysokých školách. V roce 2001 podpořila sedm studentů stipendiem 10-25 tisíc korun. V roce 2011 pak 8 studentů. O výši stipendia rozhoduje podle individuálních potřeb.

Open Society Fund nabízí stipendium pro studenty až vyšších ročníků vysoké školy. Přednost ale mají studenti, kteří získali stipendium na školné, nebo kterým bylo školné odpuštěno. Do stipendijního programu pro vysokoškoláky se od roku 2006 přihlásilo 326 studentů, celkem 66 studentů nakonec získalo stipendia v celkové výši 3 032 250 Kč. 

Nadační Fond manželů Livie a Václava Klausových poskytuje stipendium studentům ve věku do 26 let, kterým studium ztěžuje jejich sociální situace nebo zdravotní handicap. Stipendia jsou poskytována na podporu studia jak na školách v České republice, tak i v zahraničí. Stipendium může být přiděleno na dobu jednoho semestru či pololetí nebo na dva semestry a celý školní rok. Od roku 2004 podpořil nadační fond již okolo 330 studentů.  

Stipendium George Placzeka je určeno pro studenty gymnázií České republiky, kteří byli přijati k univerzitnímu studiu fyziky na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě. Stipendium v celkové hodnotě 3 000  amerických dolarů se bude vyplácet po dobu tří let. Každý rok se vybere jeden až dva studenti.

Stipendijní fond Renesance je určen nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí. Byl vytvořen s cílem umožnit jim vycestovat a nabrat zkušenosti pobytem v zahraničí, získat jazykové vybavení a získat snazší přístup ke vzdělání. V roce 2011 font udělil celkem osmi žadatelům příslib stipendia k podpoře jejich studia v zahraničí v období 2. pololetí/semestru školního roku 2011/2012 a školním roce 2012/2013, a to v souhrnné částce 403 700 korun. Loni, v prvním ročníku, bylo podpořeno také osm žadatelů.

Stipendium města Ostravy pro studenty s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy podporuje studium v Česku 50 tisíci korunami. Podpora pro studium v zahraničí činí 100 tisíc korun. Stipendium je udělováno studentům řádného denního studia magisterského typu a interním doktorandům, kteří bez přerušení studují na vysoké škole v Česku, absolventům vysoké školy nebo konzervatoře, kteří úspěšně ukončili studium v ČR a bez přerušení pokračují ve studiu na zahraniční vysoké škole a studentům, doktorandům a absolventům VŠ, kteří splňují podmínky výše uvedených cílových skupin a mají ztížené studijní podmínky handicapem. Stipendistů je zatím 18.

Studijní stipendium Olomouckého kraje podpoří studenty, kteří mají trvalé bydliště na území Olomouckého kraje. Stipendium je určeno na podporu studia žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a vysokých škol v zahraničí po dobu nejméně jednoho měsíce, nejdéle po dobu jednoho školního/akademického roku (10 měsíců).Stipendium pro jednoho studenta je stanoveno ve výši maximálně 3 500 korun za každý celý kalendářní měsíc studia v zahraničí.

Evropská komise předložila členským státům a europarlamentu návrh nového programu „Erasmus pro všechny“ na roky 2014 až 2020. Ten počítá se zavedením půjček až pro 330 000 evropských studentů.

 

Půjčka na studium v jakékoliv zemi

„Bude to mimo stipendia Erasmus, půjčku si student bude moci nově vzít na magisterské studium v jakékoliv členské zemi,“ vysvětluje Karel Barták z generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu EK.

Výhodné úvěry budou poskytovat banky v domovských zemích studentů bezúročně nebo s velmi nízkým úrokem. Za studenty se zaručí sama EU a budou je moci splácet až po promocích, případně po dosažení určité mzdy.

Pro každou zemi se na záruky vyčlení určitá suma z celkového rozpočtu programu, který počítá s 19 miliardy eur na sedm let. Půjčky na školné už existují třeba v Británii, ale minimum zemí půjčuje na studium v cizině.

V Česku mohou studenti žádat jedině o komerční typ půjček a o systému výhodnějších úvěrů se teprve uvažuje v souvislosti se zaváděním školného.

V únoru budou o plánu jednat ministři zahraničí EU. Do léta pak budou zástupci komise vědět, které banky začnou novou službu nabízet a za jakých podmínek.