Velké dopravní stavby budou tvořit téměř polovinu kapitálových výdajů Prahy v letošním roce. Na výstavbu tunelového komplexu Blanka půjde zhruba 4,84 miliardy korun, další miliarda bude určena na její napojení na Strahovský tunel.

Peníze ale budou také na dostavbu plaveckého areálu Šutka, opravu pavilonů v nemocnici Bulovka či na pokračování stavby pavilonu pro hrochy a slony v zoo. Vyplývá to z rozdělení kapitálových výdajů letošního rozpočtu, které schválili pražští radní.

Úspory na metru A

Vedení metropole také při úsporných opatřeních výrazně přehodnotilo finanční plány na stavbu čtyř nových stanice metra trasy A, které chce Praha zprovoznit v roce 2014. Místo původních 5,6 miliardy chce do prací vložit jen tři miliardy.

Navíc jsou to peníze, které nebude platit ze svého. Půjde o půjčku od Evropské investiční banky, protože v investiční části rozpočtu nemá na prodlužování metra vyhrazené žádné peníze. „Počítáme s čerpáním prostředků zhruba ve výši tří miliard,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda. Peníze na metro by měly přijít i z fondů Evropské unie a nemělo by tak dojít k prodlužování stavby, která by měla být hotová za téměř tři roky.
 
"Bude záležet, kolik prostředků bude město schopné čerpat z fondů EU. Zároveň jsem přesvědčen, že tato koalice výstavbu metra A zpomalí, a tudíž nedojde k otevření v roce 2014," myslí si bývalý radní pro dopravu Karel Březina z ČSSD.
 
Ještě když primátor chystal rozpočet za minulé pražské vlády právě se sociálními demokraty, počítala rozvaha pro rok 2012 s 5,6 miliardami korun na „áčko“. Šlo o součet půjčky a z menší části i dotace z evropských peněz. Letos by to mělo být méně. „Domníváme se, že ta suma byla nadhodnocená,“ sdělil v úterý Svoboda.

Dopravní podnik zároveň dostane peníze na novou trasu metra D. Jde ale jen o 10 milionů korun na přípravu.

Pražští zastupitelé schválili rozpočet na letošní rok v prosinci. Počítali s výdaji 43,9 miliardy korun. Na investice měla mít Praha původně 10,2 miliardy, tyto prostředky ale nová koalice ODS a TOP 09 kvůli nedostatku času shromáždila do jedné kapitálové rezervy. Nakonec bude moci Praha utratit zřejmě asi o 1,7 miliardy více, radní totiž do rozpočtu zapojili i nevyčerpané peníze z loňského roku.

Ty půjdou i na přestavbu Ústřední čistírny odpadních vod, která se protahuje kvůli nejasnostem ohledně přidělení evropské dotace. Na čistírnu tak v rozpočtu čeká 600 milionů.

Vybrané investice hlavního města pro letošní rok

Akce

Částka v milionech korun

Městský okruh, úsek Špejchar - Pelc Tyrolka

Městský okruh, úsek Myslbekova - Praš. most

Strahovský tunel, 2. stavba

Ústřední čistírna odpadních vod

Městský okruh, úsek Prašný most - Špejchar

Plavecký areál Šutka

Hrošinec a sloninec v pražské zoo

Operační středisko Malovanka

Oprava Průmyslového paláce

Bulovka - rekonstrukce objektů

Strahovský tunel, 3. stavba

Domov pro seniory Malešice

Revitalizace náplavek

Ubytovna pro bezdomovce

Obnova Štvanice

Dopravní podnik - příprava metra D

Oprava Šlechtovy restaurace

3 134,4

1 385

960,1

600

321

300

225,6

200

101

100

70

58,7

40

25

20

10

5

Související