Sněmovna zřejmě schválí ústavní předlohu o omezení imunity zákonodárců a ústavních soudců. Poslancům to ve středu téměř jednomyslně doporučil jejich ústavně-právní výbor.

Výbor ale také navrhl odložit platnost novely za začátek příštího roku. Ministerstvo spravedlnosti ji totiž musí promítnout do trestního řádu.

Předloha, kterou podepsali zástupci všech sněmovních stran, by zrušila doživotní imunitu. Trvala by jen po dobu mandátu, poté by bylo možné vést stíhání bez souhlasu parlamentních komor. K jejímu schválení je nutná třípětinová většina v senátu i poslanecké sněmovně.

Naposledy se o omezení imunity jednalo ve sněmovně loni na podzim. Koaliční návrh, který rušil i přestupkovou imunitu, poslanci neschválili.

Nynější předloha se týká jen doživotní imunity. Předkladatelé tvrdí, že rozšíření jejího rozsahu i na dobu zániku mandátu bylo chybou zákonodárce a je neodůvodněné.

Nadále bude podle předlohy platit, že poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Pokud by ale sněmovna nebo Senát s vydáním nesouhlasila, nic by nebránilo stíhání zákonodárce po zániku mandátu. Obdobně by to platilo pro ústavní soudce, o jejichž vydání rozhoduje horní parlamentní komora. Promlčecí doba by neběžela.

Předloni na podzim hlasovalo pro původně navrženou ústavní změnu 89 ze 124 přítomných poslanců a nebyla přijata. ČSSD chtěla přestupkovou imunitu částečně zachovat, pro koaliční návrh zvedli ruce jen čtyři její poslanci. Vládních poslanců však bylo ve sněmovně jen 85 z tehdejších 118.

V případě přestupkové imunity si nyní mohou zákonodárci vybrat způsob projednání svého přečinu, a to buď v obvyklém správním řízení, nebo v mandátovém a imunitním výboru.

Související