V katastru nemovitostí u majetku Prahy by se znovu mohla objevit dvě slova: exekuční řízení. Na majetek metropole - mezi který se řadí i Karlův most či Staroměstská radnice - byla znovu nařízena exekuce.

"Jedná se o nový dluh, o nové nalézací a exekuční řízení, avšak o téhož povinného, jenž se dopustil stejného pochybení," tvrdí mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.

Tentokrát jde údajně o 15 tisíc korun. Magistrát pochybení odmítá, tvrdí, že dluhy zaplatil.

"Hlavní město nemá přehled o svých závazcích. Ostatním dlužníkům by mělo jít příkladem, místo toho dává opakovaně najevo svou neúctu k právnímu systému," uvádí Báčová, podle níž pracovníci magistrátu včas nezareagovali na požadavky věřitele a k úhradě jistiny dluhu přistoupili až v den, kdy exekuční soud vydal usnesení o nařízení exekuce.

 

Mluvčí pražského magistrátu Tereza Krásenská řekla, že původní dluh, který činil asi 6600 korun byl zaplacen už v srpnu. "Vedl se spor pouze o poplatky advokátovi, ale vše už bylo uhrazeno," dodala mluvčí.

Pochybení úřednice

S nařízením exekuce na majetek se magistrát kvůli jiné kauze potýkal už na konci ledna. Město nesmělo nakládat se svým majetkem. Důvodem bylo pochybení magistrátní úřednice, která zapomněla uhradit dluh. Dlužná částka činila 163 306 korun, s připočtením dalších nákladů a poplatků za exekuci se vyšplhal na 205 942 korun.

Dluh vznikl proto, že hlavní město prodalo v roce 2002 Bytovému družstvu U Šárky byty s tím, že družstvo převezme i veškeré dluhy včetně dluhů za neplatiče. Družstvo se proti dohodě ohradilo a obrátilo se na soudy, které rozhodly v jeho prospěch.

Úřednice dostala výpověď.