Poplatky za znečišťování ovzduší mají být v budoucnu zrušeny. S koncem roku 2015 by firmy neměly platit za vypouštění oxidu siřičitého, oxidů dusíku a těkavých organických látek. Za tuhé znečišťující látky by měly společnosti platit do konce roku 2021.

Uvádí to návrh nového zákona o ochraně ovzduší, který v pátek schválili poslanci. Předloha míří k posouzení do Senátu.

Poslanci za ODS z hospodářského výboru slaví úspěch, právě oni vládní předlohu radikálně změnili.

Podle původního návrhu kabinetu se totiž měly poplatky za znečištění mezi léty 2017 a 2021 postupně zvyšovat až na 3,5násobek současné sazby. Pak se měly z roku na rok zvednout na dvojnásobek.

Sněmovna ale přijala v případě poplatků pozměňovací návrh Jana Bureše (ODS). Už se nehlasovalo o návrhu jeho kolegů z hospodářského výboru, který navrhoval úplně zrušit platby již s rokem 2015.

"Tím se podařil najít kompromis mezi rapidním nárůstem poplatků, který navrhoval vládní návrh zákona a návrhem hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, který chtěl tyto poplatky úplně zrušit. Zůstane tak zachována motivace znečišťovatelů škodit co nejméně a zároveň to nebude likvidační pro český průmysl a teplárny," komentoval Bureš schválení návrhu v prohlášení na svých webových stránkách. 

Kontroly domácností nebudou

Ministerstvo životního prostředí nakonec ustoupilo od záměru vložit do zákona pravomoc pro úředníky, aby mohli kontrolovat přímo v domácnostech, čím lidé topí. Poslanci místo toho schválili návrh skupiny poslanců v čele s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou (ODS), který zavádí povinné pravidelné kontroly kotlů na tuhá paliva.

Norma dále předpokládá možnost vymezit nízkoemisní zónu ve znečištěných městech, lázeňských městech a obcích v chráněných územích. Počítá také s kompenzačními opatřeními, kdy firma bude muset při zavádění nových provozů odstavit staré tak, aby se na daném území emise nezvýšily.

V novém zákoně nejsou pravidla pro nakládání s látkami ohrožujícími ozonovou vrstvu Země a klima. Tuto oblast bude ošetřovat samostatný zákon, jak tomu bylo do roku 2002.

Související